1.2.2012 Haavisto: Naiset saatava mukaan konfliktien ratkaisuun

Toiminta 10:19

Presidenttiehdokas Pekka Haavisto osallistui keskiviikkona keskustelutilaisuuteen, jonka aiheena olivat maailmanlaajuiset tasa-arvokysymykset. Tilaisuuden järjestivät naiset yli puoluerajojen.

Pekka Haaviston mukaan on tärkeää, että naiset ovat konfliktien ratkaisussa aktiivisessa roolissa. Huomion kiinnittäminen naisten ja tyttöjen asemaan on keskeistä niin köyhyyden poistamisessa kuin rauhanprosesseissakin. Haavisto nosti esimerkiksi hyvin tuntemansa Somalian tilanteen.

– Olen ollut mukana neuvotteluissa,joissa Somalian rauhanprosessia on yritetty saada eteenpäin. Vakautta ja rauhaa tarvitaan,jotta Somalian naisten asema saadaan muutettua pysyvästi paremmaksi.

–  Ilmastonmuutoksesta kärsivät eniten ne, jotka ovat ja valmiiksi kaikkein heikoimmilla: köyhät, naiset ja lapset. Afrikan sarven katastrofaalinen tilanne on esimerkki siitä, millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on. Durbanin ilmastokokouksessa otettiin hyviä askelia kohti parempaa ilmastopolitiikkaa.Sekä Suomen että EU:n tulee jatkaa tällä tiellä ja kannustaa maailmaa parempaan ympäristönsuojeluun.

– Tasa-arvo ja tyttöjen ja naisten oikeudet ovat olleet tähänkin saakka vahvasti esillä Suomen ulkopolitiikassa,ja tiedän Pekka Haaviston pitävän ihmisoikeudet esillä aina tavatessaan muiden valtioiden johtoa, sanoo Kansalaisvaltuuskunnan johtaja Helena Ranta.

Suomessa suurimmiksi tasa-arvo-ongelmiksi nousee naisiin kohdistuva väkivalta, sukupuolten väliset palkkaerot ja vanhemmuuden kustannusten epätasainen jakautuminen isän ja äidin työnantajien kesken. – Suomessa lähisuhdeväkivalta on poikkeuksellisen yleistä, ja sen vähentämiseksi on myös presidentin tehtävä töitä, Haavisto sanoi.

Vihreiden kansanedustaja Tuija Brax puhui tilaisuudessa presidentin uusista valtaoikeuksista. –  Pienemmälle huomiolle on jäänyt sen pohtiminen, kumpi ehdokkaista on kyvykkäämpi johtamaan yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Yhteistoiminta vaatii hyvää kuuntelijaa, rauhallista argumentoijaa ja kokemusta erilaisten näkemysten yhteensovittamisesta. Ulkopolitiikan johtajan on saatava valtioneuvosto sitoutumaan ihmisoikeuksien edistämiseen, tyttöjen kouluttamiseen ja uusien turvallisuusuhkien torjuntaan kaikessa politiikassa, ei vain juhlapuheissa. Siksi on todella merkittävää, että johtajalla on kyky saada tuloksia, – Brax sanoi.

Lisätietoja:
Sirpa Hertell
p. 050 566 6818
sirpa.hertell(at)vihreat.fi

Uutisointia tilaisuudesta:

Länsiväylä »
Facebook: Sosialidemokraatit Haaviston puolesta »
Naisten äänet ratkaisevat »