13.12.2010 Arja Alho: Talouspolitiikka – jokanaisenoikeus!

Toiminta 08:56

Demarinaisten Tietosisko-sarjassa on julkaistu erittäin ajankohtainen puheenvuoro. Talouspolitiikka – jokanaisenoikeus! -kirjan on toimittanut VTT Arja Alho. Se on jatkoa Demarinaisten keväällä 2010 Eurooppatalolla järjestämän talousseminaarin puheenvuoroille. Kirjan tärkein viesti on, että globaalitaloutta voi tavallinenkin kansalainen ymmärtää ja sen pelisääntöihin voi vaikuttaa. Alho soisi, että talouspolitiikka ja siitä käytävä keskustelu ymmärrettäisiin jokanaisenoikeudeksi.

Kuva: Demarinaisten toinen varapuheenjohtaja Tarja Kantola (vasemmalla) ja VTT Arja Alho (oikealla) Talouspolitiikka – jokanaisenoikeus! –kirjan julkistamistilaisuudessa SDP:n puoluetoimistolla 13.12.2010.
Kuva: Demarinaisten toinen varapuheenjohtaja Tarja Kantola (vasemmalla) ja VTT Arja Alho (oikealla) Talouspolitiikka – jokanaisenoikeus! –kirjan julkistamistilaisuudessa SDP:n puoluetoimistolla 13.12.2010.

Julkisten menojen leikkaukset merkitsevät heikennyksiä julkisiin palveluihin ja tulonsiirtoihin kansantalouden varakkaammilta sektoreilta köyhemmille sektoreille. Käytännössä kyse on paljolti naisten työpaikoista ja naisten työssäkäynnin mahdollistavista palveluista kuten toimiva päivähoitojärjestelmä ja toimiva terveydenhuoltojärjestelmä.

Talouden sukupuolirakenteet on tehtävä näkyviksi, jotta tiedetään, mitä päätökset talouden tasapainottamiseksi käytännön tasolla merkitsevät.

– Vaikka BKT:n kasvu jäisi vain 1% niin silti kasvua on tapahtunut toisaalla. On paljon työtä, jota bruttokansantuotteen laskennassa ei oteta lainkaan huomioon: kotona tapahtuvaa työtä, hoivatyötä, talkootyötä jne. Kunnissa työmäärä on kasvanut rajusti, mutta työntekijöitä on yhtä paljon kuin 20 vuotta sitten. Vaaditaanko nykyisiltä työntekijöiltä silti yhä lisää vai onko järjen käyttö sallittua? Talouden ja kehityksen mittareita tulisi muokata ihmisen hyvinvointia tukevaksi ja ympäristöä säästäväksi, painotti Alho kirjansa julkistamistilaisuudessa.

On äärimmäisen tärkeää, että naiset ottavat julkisessa keskustelussa tilansa ja tuovat esiin omia kokemuksiaan. Hätäiset säästöratkaisut tuovat pikavoittoja, mutta aiheuttavat moninkertaiset kulut tulevina vuosina.

– Julkisen talouden tulee olla hidasliikkeistä ja pitkäjänteistä. Ei pitäisi tehdä pikaisia leikkauksia ja lopettaa lainanottoa. Tarvitaan fiksua säästämistä.

Kulloisetkin talouspoliittiset ratkaisut tavataan esitellä meille ainoina mahdollisina vaihtoehtoina. Jos se olisi totta, niin miksi sen vakuutteluun tarvitaan suuri määrä pörssiyritysten johtajia, ekonomisteja ja poliitikkoja? Siksi, että talouspoliittiset ratkaisut ovat aina valintoja ja niihin vaikuttavat monet intressit.

Alho toteaa kirjassaan, että uusien finanssituotteiden keksiminen talouden pelilaudalle tulisi jättää vähemmälle ja keskittyä sen sijaan arkijärjen käyttöön ratkaisujen etsimisessä.

– Kaikki lähtee kansalaiskeskustelusta! Toivoisin, että ihmisillä olisi jokin mielipide talouspolitiikasta. Rohkaistaan tavallisia naisia osallistumaan keskusteluun. Ei tarvitse olla kansantaloustieteen professori. Arjen kokemus ja osaaminen riittävät, totesi Alho.

– Talouspolitiikka perustuu uskomuksiin, luottamukseen ja arvoihin. Ne eivät ole kylmiä faktoja vaan niille tapahtuu se, mitä kansalaiset uskovat niille tapahtuvan!

(Kirjaa voi ostaa Demarinaisten verkkokaupasta)

Teksti ja kuvat: Anneli Velho