Hae Demarinaisten feministijaostoon!

 

Demarinaisten liittohallitus on liittokokouksen päätöksen mukaisesti perustamassa Naisliitolle oman feministijaoston. Jaostoon saavat hakea kaikki sosialidemokratiasta ja feminismistä kiinnostuneet, jotka haluavat vaikuttaa feminismin edistämiseen sosialidemokraattisessa liikkeessä. Jaoston jäseniltä ei vaadita mitään tiettyä taustaa tai osaamista, vaan päinvastoin, jokaista kiinnostunutta kannustetaan hakemaan! Hakijoiden toivotaan sitoutuvan tehtävään koko hallituskaudeksi, mahdollisuuksien mukaan. Alla voit lukea sekä liittokokouksen antaman mandaatin, että liittohallituksen päättämät keskeiset tehtävät jaostolle.

 

Mahdollisten kysymysten osalta voit olla yhteydessä feministijaoston puheenjohtajaan, Maria Nyroosiin sähköpostilla [email protected]

 

Liittokokous päätti, että

  • Liittokokouskautena feminismi on keskeisesti osana koulutusta.
  • Järjestetään työpajoja ja keskustelutilaisuuksia feminismistä politiikan eri lohkoilta.
  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja tehdään tunnetuksi jäsenistölle.
  • Naisliitto toimittaa puolueelle yhdenvertaisuusohjelman.
  • Lisäksi Naisliitto on yhdessä DemFem-verkoston ja TSL:n kanssa toteuttamassa koulutussarjaa Yhdenvertaisuus politiikassa – näkökulmia talouspolitiikkaan. Edellä mainitut toimet ja oppimisprosessi tulevat syventämään Naisliiton feministisiä linjauksia koko politiikan saralla.
  • Liittokokous suosittaa, että Naispiirin puheenjohtaja neuvottelisi Naisyhdistysten, sekä muiden jäsenpuolueosastoiden ja jäsenyhdistysten puheenjohtajien kanssa yhdistyksen toimintasuunnitelman tapahtumista, jotka sopisivat osiksi Naispiirin ja puoluepiirin 5000 euron tasa-arvohanketta.

Feminismijaoston keskeiset tehtävät:

  • Feminismijaosto toimii Naisliiton yhteydessä valmistelevana asiantuntijaorganisaationa. Sen tehtävänä tulevat olemaan feministiset koulutukset, kannanottojen valmistelu sekä poliittisten linjausten valmisteleminen, sekä hallituksen feministisenä ”tukiyksikkönä” toimiminen.
  • Jaosto toimii sillanrakentajana ja eri polvien feministien kohtauspaikkana. Mahdollisuus on tulla mukaan sukupolvesta, – puolesta tai Naispiiristä riippumatta. Liittyäksesi jaostoon, sinun ei tarvitse olla Naispiirin jäsen.
  • Jaoston apuvälineinä Facebook, Google Drive ja muut etäosallistumisen mahdollisuudet. Matkakorvaukset kustannetaan, mutta tavoitteena on vapauttaa jaosto perinteisistä kokousmenetelmistä ja antaa jaoston itse määrittää luovat raaminsa.

Jaosto kerää ”asiantuntijapankkia” feminismiin ja tasa-arvoon liittyen, sekä auttaa naispiirejä järjestämään tapahtumia ja koulutuksia tasa-arvohankerahoilla. Hyviä käytäntöjä dokumentoidaan ja levitetään valtakunnallisesti.

HAE FEMINSITIJAOSTOON TÄSTÄ 

Haku on auki 31.3. asti, jonka jälkeen käsittelemme hakemukset.

Tervetuloa kaikille mukaan toimintaan!