Liittokokous 2009 kannanotot

Demarinaisten liittokokous 2009: Lapsilisät eivät saa vaikuttaa toimeentulotukeen

Suurin osa Suomen lapsista voi tänään hyvin. Lapsiperheiden köyhyys on kuitenkin lähes kolminkertaistunut 1990-luvun alun laman jälkeen. Tällä hetkellä jo 100 000 lasta kasvaa perheissä, jotka ovat joutuneet turvautumaan toimeentulotukeen.

Noin puolet näistä on yksinhuoltajaperheitä.

Lapsilisät katsotaan nykyään perheille tuloksi, joka vaikuttaa toimeentulotuen saamiseen. Tämä ei voi olla oikein. Lapsilisä on tarkoitettu nimenomaan turvaamaan lasten hyvinvointia. Lapsilisien tämänhetkinen taso on kuitenkin riittämätön.

Demarinaisten tavoitteena on saada kaikille lapsille lapsilisä, joka vastaisi tasoltaan esimerkiksi nykyistä kolmannen lapsen lapsilisää.

Tavoitteena tulisi olla myös lapsilisän maksaminen 18 ikävuoteen saakka.

Sosialidemokraattisten Naisten liittokokous edellyttää julkilausumassaan, että yhteiskunnan tulee aina turvata sellaiset peruspalvelut ja tulonsiirrot, jotka tukevat perheiden hyvinvointia ja kasvatustehtävää. Mahdollisuuksien tasa-arvoa ei voi olla olemassa ilman lähtökohtien tasa-arvoa.

Demarinaisten liittokokous 2009: Yksinasuvat vanhukset väliinputoajia

Suomeen on syntymässä väestön vanhentuessa uusi köyhien luokka, yksin asuvat ikäihmiset.

Asumiseen liittyvät kulut kasvavat jatkuvasti. Yhä useampi joutuu vaikkapa hankkimaan internetliittymän, kun monet välttämättömät palvelut siirtyvät nettiin. Samanaikaisesti kallistuvat niin vesi- kuin energiakulutkin. Kuitenkin esimerkiksi asumistuen tulorajojen nykytaso on sellainen, ettei yksin asuva ikäihminen kuulu tuen piiriin, vaikka jopa puolet tuloista menee asumiseen. Samalla luonnollisesti jokapäiväiseen elämiseen kuten ruokaan, vaatteisiin ja terveydenhoitoon käytössä olevat rahat vähenevät ennestään.

Tämän päivän keskituloisista eläkeläisistä onkin tulossa väliinputoajaryhmä, johon yhteiskunnan turvaverkko ei tunnu ulottuvan.

Sosialidemokraattisten Naisten liittokokous vaatii, että asumistuen tulorajaa on nostettava merkittävästi, tuleva mediamaksu on porrastettava ja toimeentulotuen saamisehtoja on muutettava, niin että pitkän päivätyön tehneillä on todellinen mahdollisuus ihmisarvoiseen ja turvattuun elämään.

Demarinaisten liittokokous 2009: Euroopan otettava vastuuta maailman luonnonvaroista

Kansainvälisen yhteisön suurimpia lähiajan haasteita on Kööpenhaminan ilmastokokous, jossa ratkaistaan maapallon asukkaiden hyvinvointia koskevia perusasioita.

EU:n uusien huippuvirkojen ratkettua uskotaan siihen, että uusi ulkoministeri Catherine Ashton tuo miesvaltaiseen maailman johtajien joukkoon uutta eurooppalaista naisnäkökulmaa.

Demarinaiset vaativat, että ulkoministeri Ashtonin johdolla Euroopan Unioni puuttuu entistä enemmän muun muassa kansainvälisten pörssiyhtiöiden ylivaltaan maailman vesimarkkinoilla. Sivistyneenä itseään pitävän maanosan johtavan virkahenkilön on pystyttävä vaikuttamaan maailman köyhien kehitysmaiden veden saantiin. Nyt erityisesti lapset kärsivät niissä kuivuudesta ja tappavista taudeista. Tulevaisuudessa alueiden vesivarat on pystyttävä hyödyntämään tavallisten ihmisten hyväksi, ei pörssiyhtiöiden omistajien lihottamiseksi.

Vesi ei ole markkinatavaraa, sen on oltava ihmisten perusoikeus.

Sosialidemokraattiset Naiset painottaa julkilausumassaan, että myös Suomen hallituksen on kannettava vastuuta ilmastosopimuksen aikaansaamisesta. Hallituksen linja on ollut tähän mennessä välttelevää ja passiivista.