Liittokokousasiakirjat

Liittokokousasiakirjat 2009

Liittokokousasiakirjat 2008

Demarinaispolitiikkaa 2008-2009 -julkaisu (pdf)

Julkaisu sisältää koottuna liittokokouksen hyväksytyt ohjelmat, julkilausumat, aloitteet ja niiden vastaukset, säännöt sekä yhteystiedot.

Unelmia, uskallusta ja uskottavuutta – johdanto

Hyvä ja kestävä ympäristö

Naiset ja työ

Liittokokousaloitteet 2008

Liittokokousasiakirjat 2005

Ilolla iäkkääksi
Jaettu vanhemmuus
Monikulttuurisuus – yhdessä tekemisen riemua
Sateenkaaren kaikissa väreissä
Työelämän kehittäminen

Eduskuntavaaliohjelma 2007