17.2.2014 Solidaarinen ja tasa-arvoinen Eurooppa kuuluu kaikille

Toiminta 08:16

Demarinaiset on SDP:n sisarjärjestö. Tavoitteenamme on tasa-arvoinen ja solidaarinen yhteiskunta, jossa naisilla ja miehillä on mahdollisuus olla rakentamassa parempaa, tasavertaisempaa maailmaa, ilman että ketään alistetaan tai käytetään hyväksi. Tasa-arvoinen Eurooppa on oikeudenmukainen, vakaa ja turvallinen.

Erilaisuuden ja moninaisuuden hyväksyminen on oleellinen osa tasa-arvoa. Sukupuoleen, ihonväriin, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontokuntaan kuulumiseen tai kuulumattomuuteen katsomatta kaikki ovat samanarvoisia. Työttömyyteen, pienipalkkaisten ansioturvaan, palkkaerojen kaventamiseen, yksinhuoltajien asemaan, yksin asuvien, maahanmuuttajanaisten kielikoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen sekä kansaneläkkeen turvin sinnittelevien elämäntilanteen parantamiseksi tarvitaan ratkaisuja.

Uskomme hyvään

Demarinaiset, Työväen Sivistysliitto ja Solidaarisuus toteuttavat yhteistä kampanjaa globaalin solidaarisuuden lisäämiseksi ja naisten aseman parantamiseksi kehitysmaissa. Naisten taloudellinen itsenäisyys merkitsee heidän asemansa ja päätösvaltansa paranemista monella tasolla. Naiset pystyvät hallitsemaan omia tulojaan, päättämään käyttämästään ehkäisystä ja lastensa määrästä sekä lähtemään pois kokemastaan perheväkivaltatilanteesta.

Kansainvälistä demarinaistoimintaa

Sosialistinen Naisinternationaalin (SIW) kautta olemme jäsenenä maailman laajuiseen naisjärjestöjen verkostoon. (PES Women) Euroopan demaripuolueen naistoimikunnassa edistämme pohjoismaisen tasa-arvon vaikutusvoimaa Euroopan Unionissa. Tiivistä yhteistyötä teemme myös Viron, Venäjän ja Pohjoismaiden sosialidemokraattinaisten kanssa.

Dooris-lehti on käyntikorttimme

SDP:n naisjärjestöllä on ollut oma äänenkannattaja lähes aina. Lehti Yhteistyöhön ilmestyi vuonna 1902. Nykyisen lehtemme, Dooriksen ensimmäinen numero ilmestyi Minna Canthin ja tasaarvon päivänä, 19.3.2008. Se on toisenlainen naistenlehti, joka tulkitsee tarkasti yhteiskunnan valtasuhteista ja ristiriitaisuuksista. Meillä Demarinaisilla on unelmia, uskallusta ja uskottavuutta.

Dooris-lehteä tarjoamme ehdokkaille myös vaali-ilmoituksia ja kirjoituksia varten käyttöönne.