19.3.2013 Kansanedustaja Peltonen: Maailman tytöillä oltava oikeus käydä koulua ilman väkivallan pelkoa

Toiminta 13:19

Koulujen työrauha-kysymykset ovat olleet viime aikoina paljon esillä muun muassa ministeri Gustafssonin koulurauhaan liittyvän lainsäädäntö-paketin myötä. Globaalissa mittakaavassa koulujen rauhaa järkyttävät väkivalta ja sukupuolinen syrjintä. YK:n vuosituhattavoitteisiin kuuluvat pääsy peruskoulutukseen sekä sukupuolten välinen tasa-arvo. Tavoitteiden saavuttamisen takaraja on vuosi 2015, mutta tällä hetkellä tavoitteiden saavuttaminen laahaa jäljessä erityisesti tyttöjen koulutuksen osalta. Monin paikoin tyttöjen koulutusta ei edelleenkään arvosteta ja tyttöjen koulutie katkeaa kesken paljon useammin, kuin poikien.

Kehitysyhteistyöjärjestö Planin raportin mukaan tytöt putoavat koulutuksen piiristä erityisesti toisella asteella. Tutkimusten mukaan toisen asteen koulutuksen suorittaminen lisää tyttöjen tuloja myöhemmässä elämässä, ehkäisee ei-toivottuja raskauksia, myöhentää naimisiinmenoikää sekä pysäyttää köyhyyden periytymisen sukupolvelta toiselle.

– Tyttöjen kouluttaminen ja tasa-arvon edistäminen ovat erityisen tehokkaita keinoja edistää yhteiskunnallista vakautta ja nostaa yhteisöjä köyhyydestä. Maailma ei mene eteenpäin, jos tyttöjen ja naisten osaamispotentiaalia ei hyödynnetä täysimääräisesti, painottaa Peltonen.

Koulutuksen on oltava laadukasta, ja oppimisen tulisi tapahtua turvallisessa ja syrjimättömässä ympäristössä. Raportin mukaan kouluissa tapahtuva sukupuolittunut väkivalta on yksi suurimmista esteistä tyttöjen laadukkaalle koulutukselle. Lasten kokema väkivalta on laajaa: arvioiden mukaan vuosittain 500 miljoonaa – 1 500 miljoonaa lasta kokee väkivaltaa, monet heistä juuri koulussa. Planin mukaan monissa maissa jopa 80 prosenttia oppilaista saa koulussa ruumiillisia rangaistuksia.

– Väkivallan kohteiksi joutuvat usein niin tytöt, kuin sellaiset pojat, jotka eivät mahdu perinteisiin, stereotypisiin sukupuolirooleihin. Väkivallan kitkemiseksi tarvitaan valtioiden lainsäädäntötyötä, opettajien tukemista ja koko yhteisöjen osallistamista asenteiden muuttamiseksi.

Lisätietoja:
Tuula Peltonen
050 5122 156