8.3.2013 Siskoa ei jätetä

Toiminta 10:13

Suomessa naisia on himpun verran enemmän kuin miehiä ja meitä on moneksi, emme ole samasta puusta veistettyjä. Vaikka Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista, naisten ja miesten välinen tasa-arvo vaatii jatkuvaa ponnistelua toteutuakseen.

Naisten keskinäisten taloudellisten ja sosiaalisten erojen ja eriarvoisuuden kasvu on ongelma, joka vaatii oikeudenmukaista puuttumista. Köyhyys naisistuu monin tavoin. Työttömyys on jokaiselle isku arjen turvallisuuteen. Työelämän epätasa-arvo – kuten pienemmät palkat ja epätyypilliset työsuhteet – näkyvät myös eläkkeissä. Naisen eläke-euro on keskimäärin 78 senttiä. Eläkkeellä olevilla ja yksin asuvilla naisilla on paljon suurempi köyhyyden riski kuin miehillä. Köyhyyden uhka kasvaa iän myötä. Kaksi kolmasosaa 75 vuotta täyttäneestä väestöstä on naisia. Kansaneläkkeen turvin sinnittelevät elävät ”säästöliekillä” rahat eivät riitä aina ruokaan, lääkkeisiin eikä elämän yllätyksiin.

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on hyvä tavoite. Äidit halutaan pian takaisin työelämään ja ehdotettu lisääntyvä osa-aikatyö on kelpo ratkaisu, kunhan palkalla pärjää. Yksinhuoltajanaiset ovat työhön vahvasti sitoutuneita, onhan heidän vastuulla koko perheen toimeentulo. Yksinhuoltajuus on hyväksytty ja yleinen perhemuoto, silti palkkaushalukkuus ja lainsäädäntötyö tehdään yhä kahden aikuisen ennakko-oletuksella.

Maahanmuuttajataustaiset naiset ilman riittävää suomen tai ruotsinkielen taitoa ovat suuressa syrjäytymisvaarassa. Osallisuus kansalaisuudesta vaatii vuorovaikutustaitoja, joita ei saisi sysätä lasten tai puolison tulkkauksen varaan. Vieläkin suuremmassa vaarassa ovat ne ”paperittomat naiset”, joiden oleskelu Suomessa riippuu työnantajasta tai puolisosta. He ovat usein alttiita hyväksikäytölle ja väkivallalle. Suomeen tulon syynä on voinut olla avioliitto, perheenyhdistäminen tai matalan koulutustason työ. Suhteen kariutuessa he menettävät oleskelulupansa, eivätkä saa yhteiskunnan tukiverkoista apua.

Koko maailman näkökulmasta sukupuolten välisen tasa-arvon paikka kehityksen keskiössä on kiistämätön. Tasa-arvo on avain kestävään inhimilliseen kehitykseen, rauhaan ja ruokaturvaan. Ilman sukupuolten välisen tasa-arvon todellista toteutumista maailmassa ei myöskään voida puhua ihmisoikeuksien toteutumisesta. Siksi toverit, siskoa ei jätetä!

Merja-Hannele Vuohelainen
Demarinaisten toiminnanjohtaja