9.3.2011 Kansanedustaja Huovinen kysyy lähisuhdeväkivaltaan puuttumisesta

Toiminta 10:53

Kansanedustaja Susanna Huovinen (sd.) on jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koskien lähisuhdeväkivaltaan puuttumista terveydenhuollon palvelujen yhteydessä. Huovisen mukaan liian moni suomalainen joutuu edelleen pelkäämään kotonaan, jonka pitäisi olla jokaiselle ihmiselle turvallinen paikka. Erityisen ongelmallista on se, että monet lapset joutuvat näkemään ja kokemaan lähisuhdeväkivaltaa.

Huovinen toteaa, että lähisuhdeväkivallasta puhumiseen liittyy monia pelkoja ja ennakkoluuloja. Aihe koetaan vaikeaksi ja väkivallan uhri voi kokea suurta syyllisyyttä tilanteesta. Huovisen mielestä juuri tästä syystä lähisuhdeväkivallasta puhumiseen on löydettävä uusia keinoja ja tapoja, jotta uhreja voidaan tehokkaammin auttaa. -Inhimillisen kärsimyksen vähentämisen lisäksi asiassa on kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen puoli. Väkivallan seurauksia ja kustannuksia maksetaan monin eri tavoin yhteiskunnan toimesta. Parempi tapa olisi luoda toimintamalleja, joilla asiaan voidaan puuttua tehokkaasti ja riittävän ajoissa, toteaa Huovinen.

Susanna Huovinen nostaa kysymyksessään esille Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tehdyn, uraauurtavan työn lähisuhdeväkivallan osalta terveydenhuollossa. Huovisen mielestä Keski-Suomessa saadut tutkimustulokset kertovat, että lähisuhdeväkivalta on iso ongelma ja siihen tulee puuttua paljon nykyistä tehokkaammin. Erityisen tärkeää on saada terveydenhuollossa aikaan kysymisen kulttuuri. Ihmistä ei voida auttaa, jollei tiedetä, että apua tarvitaan. Moni uhri taas ei pysty, osaa tai halua ottaa asiaa oma-aloitteisesti puheeksi. Sen sijaan, he voivat olla halukkaita kertomaan tilanteestaan, jos sitä heiltä aktiivisesti kysytään. Huovinen perääkin hallitukselta vastausta siihen, miten hallitus aikoo hyödyntää Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tehtyä työtä valtakunnallisesti.

Lisätiedot:
kansanedustaja Susanna Huovinen
puh. 050 511 3125