Jaana Ylitalo – Neuvottelijasi Euroopassa

Olen 49-vuotias edunvalvonnan ammattilainen, kokenut yhteistyön rakentaja, neuvottelija. PAMin edunvalvontajohtajana vastaan palvelualojen työntekijöiden työehtojen kehittämisestä, ammattiyhdistyskoulutuksesta sekä oikeudellisesta toiminnasta. Toimin myös Palvelualojen työttömyyskassan puheenjohtajana. Olennaisena osana työuraani ovat kuuluneet kansainväliset johtotehtävät niin pohjoismaisella kuin eurooppalaisella tasolla.

Työehtosopimuksissa määritellyt minimityöehdot ovat etenkin naisten turva työelämässä. Yleissitovuuden kautta yhtäläiset vähimmäisehdot on turvattu myös järjestäytymättömien yritysten työntekijöille. Ilman työehtosopimusten yleissitovuutta ja sopimuksissa sovittuja paikallisen sopimisen pelisääntöjä tasa-arvoasiat jäävät kilpailukyvyn ja joustavuuden jalkoihin. Työehtosopimuksilla on sovittu myös monista tyypillisesti juuri naisten asemaan vaikuttavista asioista. Esimerkiksi äitiysvapaan ja sairaan lapsen hoitamisen palkallisuus määräytyy työehtosopimusten pohjalta. Ainoastaan yleissitovuuden kautta nämä sinänsä hyvinkin itsestään selviksi koetut edut koskevat kaikkia alan työntekijöitä. Tämän vuoksi koen työni työehtojen kehittäjänä tärkeäksi tasa-arvoisemman työelämän edistämisessä.

 

Moni työelämän sääntelyn keskeisistä perusteista pohjaa EU-lainsäädäntöön. Hyväkään lainsäädäntö ei yksinään riitä kitkemään epätasa-arvoa ja syrjintää. Tarvitaan lisää asian parissa työskenteleviä ihmisiä, jotta lakien toteutumista voidaan aidosti valvoa. Haluan olla mukana vaikuttamassa siihen, että suomalaisten työntekijöiden ääni tulee kuulluksi EU:ssa. Työnantajien ja työntekijöiden välinen vuoropuhelu – ns. sosiaalidialogi – on tärkeä työkalu, jotta pääsemme rakentamaan Eurooppaa yhdessä.

Kaikilla palkansaajilla tulee olla oikeus hyvään ja mielekkääseen työhön. Samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka.

Viime vuosina EU:n oikeistolainen talouspolitiikka on heikentänyt työntekijöiden asemaa ja palkkakehitystä työmarkkinoilla. Haluan olla rakentamassa Euroopalle tasa-arvoisempaa ja vastuullisempaa tulevaisuuden suuntaa. Jokaisella palkansaajalla tulee olla oikeus toimeentulon turvaavaan työsuhteiseen – työhön, josta maksetaan elämiseen riittävä palkka ja missä riittävät työtunnit takaavat toimeentulon. Kaikilla palkansaajilla tulee olla oikeus hyvään ja mielekkääseen työhön. Samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka. Minun Euroopassani yritykset eivät ulkoista riskejään, vaan ottavat vastuun työntekijöistä ja yhteisöistä omalta ja koko hankintaketjunsa osalta. Tämä tarkoittaa, että töitä tehdään reiluissa työoloissa, turvallisesti ja vastuullisesti.

 

Jaana Ylitalo, SDP:n Eurovaaliehdokas

Facebook: www.facebook.com/ylitalojaana  

Tule mukaan: https://bit.ly/2H7tkld