Sari Melkko: Rakennetaan yhdessä turvallisempaa Eurooppaa

Kuva: Jukka-Pekka Flander

Olen 52-vuotias viiden lapsen äiti Kouvolasta. Yksi viidestä lapsestani on kehitysvammainen, ja siksi koenkin tärkeäksi, että heikoimmassa asemassa olevien puolesta todella toimitaan, vaikka sitten kuvainnollisessa mielessä ankarasti taistellen, syrjiviä muureja murtaen, epäkohdista ääneen huutaen. Luottamustoimissani, kuten kaupunginvaltuutettuna, Kaakkois-Suomen sosialidemokraattisen puoluepiirin hallituksen jäsenenä ja naispiirin puheenjohtajana sekä Demarinaisten toisena varapuheenjohtajana haluan edistää etenkin vammaisten ja naisten asemaa sekä tasa-arvoa.

 

Tasa-arvoisessa ja oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa kaikkien oikeuksia ja ihmisarvoa kunnioitetaan, kaikkia kohdellaan mahdollisimman yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti – vammaisia, vanhuksia, lapsia, nuoria ja naisia arvostetaan aidosti ja joka hetki. Vaan onko sellaista täydellisen tasa-arvoista ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa vielä olemassakaan? Kohdellaanko Suomessa naisia ja miehiä tasa-arvoisesti, ja jos kohdellaan, niin miksi sitten naisen euro on vain reilut 80 senttiä…? Miten Suomessa noudatetaan YK:n kaikkinaisen naisiin kohdistuvan syrjinnän kieltävää yleissopimusta?

 

Kaikkialla Euroopan Unionin alueella, saati koko Euroopassakaan eivät tasa-arvo ja ihmisoikeudet ikävä kyllä ole itseisarvoja, esimerkiksi YK:n ihmisoikeuksien julistuksen sanoman noudattaminen ei varmasti ole yhdenmukaista ja tasapuolista. Tuskin voi mikään EU-maa kehua itseään siitä, että on täydellisesti huomioinut vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen velvoitteet. Työtä tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden eteen on valitettavasti siis yllin kyllin tehtäväksi, useammallakin saralla. Uskon kuitenkin, että kansainvälisellä, erityisesti EU-maiden välisellä yhteistyöllä meillä on parhaimmat edellytykset voittaa niin kansallisia kuin globaalejakin tasa-arvon tiellä olevia esteitä.

 

Kansainvälistyminen ja globalisaatio tarjoavat hyviä mahdollisuuksia, mutta niiden hallinta pitää sisällään suuria haasteita. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä ja maahanmuuttoon liittyvien ongelmien ratkaisussa tarvitaan toimivaa yhteistyötä sekä avointa, syvällistä, syyttelemätöntä, ongelmakohdat tunnustavaa ja ratkaisukeskeistä keskustelua. Tuloksia ei saada aikaan vaikkapa sellaisella maahanmuuttoasioista nyt käytävällä äärimmäisen mustavalkoisella huutamisella, jossa mielipiteet ovat tyystin joko puolesta tai vastaan, eikä syyllistävää pilkkakirvestä todellakaan jätetä heiluttamatta – eikä sovinnollisuuden kultaista keskitietä, toinen toisensa ymmärtämistä tunnuta millään löydettävän.

 

Ammatiltani olen rikosylikonstaapeli ja poliisina olen ollut jo 30 vuotta, joten olen nähnyt muun muassa turvallisuuskehityksen muutokset etenkin omassa yhteiskunnassamme. Tällä hetkellä työskentelen Keskusrikospoliisin alaisessa poliisin, tullin ja rajan yhteisorganisaatioon kuuluvassa Maarajaliikenteen PTR-rikostiedusteluyksikössä, jonka tehtäviin kuuluu rajat ylittävän, järjestäytyneen kansainvälisen rikollisuuden torjuminen.

Turvallisuuttamme uhkaavien tekijöiden torjuminen edellyttää sekin toimivaa yhteistyötä. Yhteistyökykyinen ja turvallinen EU on luonnollisesti meidän kaikkien yhteinen etu. Siksi haluan olla rakentamassa turvallisempaa Eurooppaa.

 

EU:n juuret ovat halussa säilyttää rauha Euroopassa. Rauha, oikeudenmukaisuus, vapaus, hyvinvointi ja turvallisuus käyvät käsi kädessä – niiden varaan on EU rakennettu. Rauhantyön ja rajaturvallisuuden yksi paha vihollinen on järjestäytynyt rikollisuus, joka harjoittaa ihmiskauppaa, laittoman maahantulon järjestämistä, huumausainekauppaa, salakuljetusta, rahanpesua…

Turvallisuuttamme uhkaavien tekijöiden torjuminen edellyttää sekin toimivaa yhteistyötä. Yhteistyökykyinen ja turvallinen EU on luonnollisesti meidän kaikkien yhteinen etu. Siksi haluan olla rakentamassa turvallisempaa Eurooppaa.

 

Sari Melkko

SDP:n Eurovaaliehdokas,

Kaakkois-Suomi

www.sarimelkko.fi