Terveysbisneksen sijaan yhdenvertaisia palveluita ja hoitoa kaikille

SOTE- uudistus on toteutettava kestävällä ja yhdenvertaisuuden huomioivalla tavalla. Rajun yksityistämisen ja keskittämisen sijaan on varmistettava, että jokainen saa yhdenvertaisia ja yksillöllisiä sosiaali- ja terveyspalveluita tarpeidensa mukaan. On varmistettava myös, että palvelut ovat helposti saatavilla.

 

  • SOTE-uudistuksen toimeenpanosta on tehtävä sukupuolivaikutusten arviointi.

Suomi on sitoutunut toteuttamaan vammaisten ihmisten oikeuksia koskevaa yleissopimusta. Sopimuksessa taataan vammaisille täydet ihmisoikeudet, estetään syrjintää sekä edistetään esteettömyyttä.

Sopimus muun muassa velvoittaa valtioita ja julkista valtaa kuulemaan vammaisia ja heitä edustavia järjestöjä, kun vammaisia henkilöitä koskevia järjestelmiä tai lainsäädäntöä ollaan tekemässä.

  • Vammaisten ihmisten arjen hyvinvointia turvaavia palvelukokonaisuuksia ei hajoteta SOTE-uudistuksen yhteydessä.
  • Yhdenvertaiset ja laadukkaat vammaispalvelut sekä muiden palveluiden saatavuus, saavutettavuus ja esteettömyys taataan.
  • Kuljetuspalvelut järjestetään asiakkaan arjen sujumisen mukaisesti.
  • Vammaisten ihmisten arkisen elämän turvaamiseen tarkoitetut, säännölliset palvelut irrotetaan hankintalain kilpailusäännösten piiristä.

Parannetaan seksuaaliterveyttä

Seksuaalinen hyvinvointi on keskeinen osa ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä ja seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Hyvän seksuaaliterveyden toteutuminen vaatii kaikkien ihmisten seksuaalisten oikeuksien kunnioittamista, suojelemista ja toteuttamista.

  • Laajennetaan alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy valtakunnalliseksi.
  • Kuukautissuojien arvonlisävero alennetaan 24 prosentista 10 prosenttiin, joka on apteekissa myytävien terveystuotteiden arvonlisävero.
  • Toteutetaan translain kokonaisvaltainen uudistus siten, että sukupuolen korjaushoidot erotetaan sukupuolen juridisesta vahvistamisesta. Vaatimukset lisääntymiskyvyttömyydestä ja täysi-ikäisyydestä poistetaan.
  • Kielletään intersukupuolisten lasten kiireetön, lääketieteellisesti ei-välttämätön sukupuolta muokkaava hoito.