Turvaa väkivalta- ja seksuaalirikosten uhreille

Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, kuten Istanbulin sopimukseen, joka ratifioitiin vuonna 2015. Sopimusta ei kuitenkaan ole noudatettu esimerkiksi turvakotien valtakunnallisesti tarvittavalla määrällä, sama koskee myös matalan kynnyksen tukipalveluja.

Tulevassa hallitusohjelmassa tulee olla resurssit näiden puutteiden korjaamiseksi. Välttämätöntä on myös uudistaa rikoslain 20 luku.

 • Lisätään resursseja väkivallan uhrien palveluihin: Istanbulin sopimuksen mukainen valtakunnallisesti kattava turvakotiverkosto. Laajennetaan SERI-keskukset valtakunnallisesti riittävälle tasolle.
 • Toteutetaan rikoslain 20 luvun uudistus siten, että suostumuksen puutteesta tulee raiskauksen pääkriteeri.
 • Laajennetaan seksuaalista ahdistelua koskevaa kohtaa koskemaan myös verbaalista ja visuaalista häirintää.
 • Lisätään rikoslain rangaistuksen määräämisen yhteyteen (6 luku 5§) koventamisperusteisiin sukupuoli, jotta sukupuoleen liittyvään vihapuheeseen ja viharikollisuuteen voitaisiin paremmin puuttua.
 • Sitoudutaan valtionavustuksen kriteereissä torjumaan vihapuhetta ja edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.
 • Uudistetaan lähestymiskieltoon liittyvä lainsäädäntö turvaamaan paremmin uhrin oikeudet.
 • Lähisuhdeväkivallan sovittelu kielletään rikos- ja riita-asioiden sovittelua koskevassa lainsäädännössä.
 • Ihmiskaupan uhrien auttamiseksi laaditaan erillislaki, jossa säädetään auttamisjärjestelmään pääsemisestä niin, ettei se enää edellytetä ihmiskaupparikoksen tutkintaa.
 • Kehitetään pakkoavioliittoihin liittyvää lainsääsäntöä sekä viranomaisten koulutusta ja ohjeistusta pakkoavioliitojen torjumiseksi.
 • Kriminalisoidaan seksin osto.
 • Laajennetaan Pois prostituutiosta- tukipalveluita prostituutiosta irtautumista haluaville.
 • Suomesta puuttuu puolueeton, valtion keräämä tieto prostituutiosta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Nimetään vastuuviranomainen keräämään tietoa.