Työtä ihmiseltä ihmiselle

Työmarkkinat ovat voimakkaasti sukupuolittuneet. Sukupuolten välinen palkkaero johtuu muun muassa siitä, että naisvaltaiset alat ovat matalammin palkattuja ja naiset ovat usein vastentahtoisesti määrä- tai osa-aikaisissa työsuhteissa.

Perhevapaistta johtuva katkonainen työura ja hitaampi urakehitys vaikuttavat eläkkeiden tasoon: pienestä palkasta saa myöhemmin myös pienen eläkkeen.

  • Edistetään työelämän tasa-arvoa jatkamalla samapalkkaisuusohjelman työtä.
  • Puretaan palkkasalaisuudet. Samasta työstä tai samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka.
  • Kielletään lailla nollatyösopimukset ilman minimituntimäärää.
  • Puretaan julkisen sektorin lomarahaleikkaukset.
  • Työttömiä koskeva aktiivimalli lakkautetaan