Yleiset tavoitteet

 • Hallitus sitoutuu sukupuolten tasa-arvon edistämiseen hallitusohjelmassa, talousarvioprosessissa ja kaikissa keskeisissä uudistuksissa.
 • Hallituspolitiikassa otetaan läpileikkaavasti huomioon YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteet.
 • Hallituksen ministereistä vähintään puolet on naisia.
 • Turvataan poliittisten naisjärjestöjen ja naisjärjestöjen kattojärjestöjen rahoitus.
 • Hallitus laatii tasa-arvo-ohjelman sekä hallituskauden aikana tasa-arvoselonteon.
 • Suomen seuraavaksi EU komissaariksi valitaan nainen.

Yleiset tavoitteet

 • Hallitus sitoutuu sukupuolten tasa-arvon edistämiseen hallitusohjelmassa, talousarvioprosessissa ja kaikissa keskeisissä uudistuksissa.
 • Hallituspolitiikassa otetaan läpileikkaavasti huomioon YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteet.
 • Hallituksen ministereistä vähintään puolet on naisia.
 • Turvataan poliittisten naisjärjestöjen ja naisjärjestöjen kattojärjestöjen rahoitus.
 • Hallitus laatii tasa-arvo-ohjelman sekä hallituskauden aikana tasa-arvoselonteon.
 • Suomen seuraavaksi EU komissaariksi valitaan nainen.