Demarinaiset ovat huolissaan uudesta oppisopimuslaista: ”Tuleeko tämäkin muutos heikentämään naisten työmarkkina-asemaa?”

Ajankohtaista, Julkilausumat 10:11

Tiedote. Julkaistu: 03.04.2018, 10:04
Sosialidemokraattiset Naiset

Eduskunta saa pian äänestettäväksi hallituksen esityksen työsopimuslain muuttamisesta oppisopimuskoulutukseen pääsyn helpottamiseksi. Esitys on saanut ristiriitaisen vastaanoton: On tärkeää, että toisen asteen koulutuksen uudistuttua, myös oppisopimuskoulutukseen pääsyä helpotetaan ja laajennetaan koskemaan jokaista alaa. Kuitenkin esityksen keinot heikentävät huomattavasti osa-aikaisten, ja irtisanottujen työntekijöiden työsuhdeturvaa. Lakiesityksellä on myös vaikutuksia sukupuolten väliseen palkkaeroon ja naisten työmarkkina-asemaan.

Mikäli esitys menee läpi, ohittaa oppisopimuskoulutettava osa-aikaiset työntekijät ja tuotannollistaloudellisista syistä irtisanottujen työntekijöiden takaisinottovelvoitteen. Työvoimatutkimuksen (2016) mukaan 69% osa-aikatyötä tekevistä on naisia, jotka esimerkiksi tarvitsevat lisätunteja päätoimentulonsa lisäksi. Näin ollen mahdollisuudet saada osa-aikatöitä heikkenevät niillä naisvaltaisilla aloilla, joilla osa-aikatyötä tehdään eniten.

”Opiskelijoiden pääsyä oppisopimuskoulutukseen on helpotettava, mutta hallituksen esityksen keinot siihen ovat liian järeitä. Mikäli laki astuu voimaan tällaisenaan, lisää se naisten alityöllisyyttä ja palkkaköyhyyttä, sekä kasvattaa sukupuolten välistä palkkaeroa. ” alleviivaa Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Lakiesitys antaa jälleen kerran huolestuttavan esimerkin hallituksen tasa-arvopolitiikasta: Ongelmat on tiedostettu, mutta niitä ei haluta korjata. On perusteetonta, että naisten työmarkkina-asemaa halutaan heikentää oppisopimuskoulutuksen nimissä. Ammatillisen koulutuksen reformi on vielä uusi, eikä sen vaikutuksia tiedetä.

” Suomalaisen työlainsäädännön perusteita ei saa muuttaa kiireellä tehdyn, yksipuolisen ja huonon lainvalmistelun kautta sekä ilman vaikuttavuusarvioita. Lainsäädännön tulee kattaa laadukas oppisopimuskoulutus ja koulutukseen pääseminen siten, että se ei heikennä naisten asemaa työmarkkinoilla ja työntekijöiden työsuhdeturvaa”.

Tytti Tuppurainen

Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja

tytti.tuppurainen@eduskunta.fi

040 084 0594