Demarinaisten teesit lasten päivähoidon parhaaksi

Politiikka 08:05

Sosialidemokraattisten Naisten kannanotto kansainvälisenä lasten oikeuksien päivänä 20.11.2012

Suomi oli ensimmäinen maa koko maailmassa, jossa lasten päivähoito turvattiin lailla subjektiiviseksi oikeudeksi. Tämä on merkittävä etu ja mahdollisuus pienten lasten vanhemmille suunnitella perheen elämää eteenpäin. Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta ei pidä tinkiä.

 

Demarinaiset haluaa helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Tavoitteena on tasa-arvoinen vanhemmuus. Tätä varten isyysvapaata on pidennettävä. Nykyistä kankeaa byrokratiakäytäntöä on muutettava helposti toimeenpantavaksi ja koko lakihanke on saatava eduskunnassa nopeasti päätökseen. Tämä on hyvä alku perhepolitiikan päivittämiselle.

Demarinaiset tähtäävät vanhempainvapaan pidentämistä 6+6+6 mallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa vanhempainvapaan pidentämisestä 18 kuukauteen ja vapaan jakamiseen kolmeen kuuden kuukauden jaksoon, josta yhden käyttäisi äiti, yhden vanhemmat jakaisivat keskenään ja yhden käyttäisi isä. Vapaajaksoja voisi käyttää lapsen kolmivuotispäivään asti. Tavoitteena on, että vapaan ajalta maksettaisiin päivärahaa 80 prosenttia aiemmista ansiotuloista. Tämä 6+6+6 malli vahvistaisi entisestään miesten vanhemmuutta ja naisten asemaa työelämässä.

Nykyinen kotihoidon tuki antaa mahdollisuuden hoitaa pientä lasta kotona. Kun kokoaikainen kotihoito on perheen valinta, ei tätä mahdollisuutta tule rajoittaa. Kuitenkin osa-aikainen hoito olisi lasta hoitavan vanhemman (useimmiten äidin) työuran ja palkkakehityksen kannalta parempi vaihtoehto. Nyt hoitovapaan käyttö on valintana täysipäiväistä, eikä lapsi ole oikeutettu kunnalliseen hoitopaikkaan hoitovapaan aikana.

Demarinaiset vaatii, että on luotava joustava kotihoidon tuen ja päivähoitomaksujen yhdistelmä, joka edistää vanhempien halukkuutta palata palkkatyöhön, kun työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen parantuu.  Lasten päivähoitomaksut on uudistettava siten, että tarjotaan mahdollisuus osa-aikaisen päivähoidon käyttöön ja maksut määräytyvät tuntiperusteisesti. Kotihoidon tuelle määritellään hoito ajan mukaan vaihtelevat tasot. Esimerkkinä: jos lapsi on neljä tuntia päivässä päivähoidossa, voi vanhempi saada puolet kotihoidontuesta. Päivähoitoa on kehitettävä niin, että osa-aikaisia hoitopaikkoja on tarjolla nykyistä enemmän.

Demarinaiset

Lisätietoja:

puheenjohtaja, kansanedustaja
Tuula Peltonen
tuula.peltonen(at)eduskunta.fi
puhelin+358 50 512 2156