Demarinaisten tervehdys Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n 50. liittokokoukseen Tampereella 11.-12.11.2017

Ajankohtaista 12:58

Hyvät liittokokousedustajat, 

 

Suomi tunnetaan sekä hyvinvointivaltiona että korkean osaamisen maana. Tämä viimeiseksi mainittu on luonut talouskasvua ja ollut siten myös talouskehityksemme kivijalka. Jotta haluamme, että näin on myös jatkossa, on keskeistä, että satsaamme koulutukseenja tutkimukseen.

 

Panostukset koulutukseen ja sivistykseen tarkoittavat myös sitä, että torjutaan varhaislapsuudessa alkavaa eriarvoisuutta ja luodaan yhtäläiset mahdollisuudet edetä elämässä. Näin voidaan samalla turvata myös kansakunnan eheys ja ehkäistä jakolinjojen syntyminen, jolla voi olla yhteiskuntaa murentavia seurauksia.Ihmiset ovat arvokkain voimavaramme, ja nuoret ovat tulevaisuutemme rakentajia ja hyvinvointiyhteiskuntamme uudistajia.  

 

Kun puhutaan koulutuksen tärkeydestä, on samanaikaisesti myös huomioitava, millaiset puitteet luomme opiskelulle ja kouluttautumiselle.  Yksi tähän liittyvä asia on opiskelijan toimeentulo. Tällä vaalikaudella hallitus on tehnyt heikennyksiä leikkaamalla opintotuen määrää, opiskelijoiden toimeentuloa,samoin kun on tehnyt mittavia leikkauksia korkeakoulutukseen.Nämä ovat olleet lyhytnäköisiä toimia eikä niitä yksinkertaisesti olisi pitänyt tehdä.

 

Hyvät liittokokousedustajat,

Ajat muuttuvat. Tästä on esimerkkinä viime vuosina eri puolilla päätään nostanut populismi ja äärioikeistolainen kansallismielisyys sekä protektionismi.

Populistien kanssa ei pidä lähteä kilpailemaan, sillä se tie on lyhyt eikä johda parempaan. Katteettomien lupausten sijaan politiikan on perustuttava faktoihin ja tutkittuun tietoon. On tarjottava uskottavia ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. On myös uskallettava katsoa totuutta silmiin ja tuoda esille vaikeitakin asioita ja puhua niistä. On tehtävä pitkäjänteistä politiikka ja puhuteltava koko kansaa – sosialidemokraattinen liike on koko kansan puolue, kuten se on myös yhteistyöpuolue.

 

Sosialidemokraattisen liikkeen perusarvoja ovat vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus. Näistä arvoista on pidettävä kiinni ja niitä on vaalittava. Olemme tasa-arvon puolestapuhuja. Tiedämme sukupuolten välisen tasa-arvon merkityksen niin yhteiskunnan hyvinvoinnille ja vakaudelle kuin myös kestävälle kehitykselle.

 

SDP on feministinen puolue ja sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi keskeisimmistä tavoitteistamme. Tavoite koskee kaikkia sukupuolia. Kyse on siitä, että jokaisella on oltava yhtäläiset mahdollisuudet edistyä valitsemallaan tiellä huolimatta sukupuolesta. Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen on naisten, miesten – kaikkien – yhteinen asia.

Näihin sanoilla Demarinaiset toivottaa kokousedustajille hyvää ja menestyksekästä liittokokousta.

 

Tytti Tuppurainen

 

Demarinaisten puheenjohtaja

Kansanedustaja