Yleiset tavoitteet

15:36

  • Hallitus sitoutuu sukupuolten tasa-arvon edistämiseen hallitusohjelmassa, talousarvioprosessissa ja kaikissa keskeisissä uudistuksissa.
  • Hallituspolitiikassa otetaan läpileikkaavasti huomioon YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteet.
  • Hallituksen ministereistä vähintään puolet on naisia.
  • Turvataan poliittisten naisjärjestöjen ja naisjärjestöjen kattojärjestöjen rahoitus.
  • Hallitus laatii tasa-arvo-ohjelman sekä hallituskauden aikana tasa-arvoselonteon.
  • Suomen seuraavaksi EU komissaariksi valitaan nainen.