Europarlamenttivaalit

Eurooppa on kokoaan suurempi tekijä rauhan, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien saralla. Meille Eurooppa edistää kestävän kehityksen tavoitteita, rauhaa ja demokratiaa. Euroopan unioni toimi ihmisoikeuksien, feministisen ulkopolitiikan ja taloudellisen sekä ilmastollisen oikeudenmukaisuuden puolesta.  

Demarinaisten tavoitteina europarlamenttivaaleissa kesällä 2024 on:

  • Eurooppa ilman syrjintää. Lainsäädännöllä on puututtava naisiin ja vähemmistöihin kohdistuvaan syrjintään, häirintään, maalittamiseen ja vihapuheeseen. 
  • Työelämän tulee olla tasa-arvoinen.  Perusteettomat palkkaerot on poistettava ja seksuaalinen häirintä on kitkettävä työpaikoilta ja julkisista tiloista.  
  • Panostuksia tyttöjen ja naisten terveyteen.  Kuukautisköyhyyteen on puututtava, turvallinen abortti on lisättävä EU:n perussopimuksiin ja mielenterveyden strategiaa on edistettävä. 

Lue lisää tavoitteistamme Demarinaisten vaaliohjelmasta Feministinen Eurooppa –kyse on arvoista!