Helsingin Demarinaiset: Tarvitsemme perhevapaauudistuksen nyt!

Yleinen 20:45

Perhevapaajärjestelmä ei enää vastaa tasa-arvolle ja muuttuneelle työelämälle asetettuja vaatimuksia. Perhevapaita onkin uudistettava niin, että se tunnistaa perheiden monimuotoisuuden ja on tasa-arvoinen kummallekin vanhemmalle. Uudistuksen tavoitteena on myös oltava naisten työmarkkina-aseman vahvistaminen.

Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen on oltava olennainen osa uudistusta. Mallissa tulee myös huomioida naisten työmarkkina-aseman parantamisen lisäksi nykyistä laajempi joustavuus ja isien oikeuksien vahvistaminen. Naiset käyttävät perhevapaista edelleen valtaosan. Mm. Ruotsissa, jossa vapaita on kiintiöity isille enemmän, vapaiden käyttö jakautuu huomattavasti tasaisemmin.

Perhevapaiden tasaisempaan jakamiseen on kannustettava tekemällä mallista joustava, jolloin esimerkiksi osa-aikatyön ja perheen yhteensovittaminen on nykyistä helpompaa ja nostamalla perhevapaalla maksettavan tuen tasoa.

Uuden perhevapaamallin tavoitteena on oltava myös vanhemmuuden tasaisempi jakautuminen. Esimerkiksi malli, jossa kummallekin vanhemmalle on kiintiöity yksi osa ja yhden osan saa jakaa haluamallaan tavalla, lisäisi kummankin vanhemman tosiasiallista hoivavastuuta. Tämä vahvistaisi pitkällä aikavälillä kummankin vanhemman asemaa lapsen huoltajana. Yksihuoltajat on huomioitava mallissa niin, että tuen taso ja vapaan pituus ei poikkea kahden huoltajan mallista.

Helsingin Demarinaiset vaatii perhevapaauudistuksen lisäksi, että lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palautetaan. Lapsia ei tule asettaa eriarvoiseen asemaan riippuen vanhempien elämäntilanteesta. Lainsäädännön tulee suojella lapsia ja tarjota tasavertaiset mahdollisuudet.

Tasa-arvo toteutuu nykyvauhdilla ilman erillisiä tekoja 81 vuodessa. Toimiin onkin ryhdyttävä viipymättä. Jokaisella on oikeus vapauteen ja luovuuteen. Tämän eteen on ponnisteltava kaikessa päätöksenteossa.

 

Helsingin Demarinaiset kokoontuivat kevätkokoukseen Akavaan 25.4.2019. Kokouksen alussa työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko esitteli Akavan tavoitteita ja korkeasti koulutettujen asemaa työelämässä.