Ihminen on aina oikean ikäinen – turvatkaamme mahdollisuuksien tasa-arvo!

Julkilausumat, Politiikka 14:26

Sosialidemokraattisten Naisten julkilausuma 21.2.2012

Ihmisillä tulee olla mahdollisuus ikävuosien karttuessakin elää täyttä elämää niin työssä, kotona kuin yhteisössään. On sekä yksilön että yhteiskunnan etu, että sukupolvien välinen mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu käytännössä. On luotava foorumeja, joissa eri-ikäiset voivat kohdata.

Nuoria ei saa riiputtaa pätkätyökierteessä eikä oppilaitoksiin pyrkimiskierteessä. Työuran ruuhkavuosina tulee löytyä joustoa. Peruspalveluista iso osa siirtyy internetiin. Ikääntyville tulee tarjota näiden palvelujen käyttöön samat mahdollisuudet kuin tietoteknisellä ajalla syntyneillä. Vuosi 2012 on Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi ja Demarinaiset haastavat joka ikistä tekemään käytännön tekoja yhteisöllisyyden puolesta.

Mahdollisuuksien tasa-arvo ratkaistaan viime kädessä kunnissa. Kun korvamerkittyjä rahoja ei enää ole, niin yhteiset rahat ohjataan kohteisiinsa kuntapäättäjien arvomaailman mukaisesti. Koulujen oppilashuoltoon tai vanhustenpalveluihin myönnetyt rahat saatetaan käyttää osittain muihin tarkoituksiin. Mikä on tilanne kotikunnassasi? Demarinaiset ovat liikkeellä ehdokashankinnassa, sillä asettumalla ehdokkaaksi voi vaikuttaa omalta osaltaan päätöksentekoon.

Verotuksen keinoja tulisi Demarinaisten mielestä käyttää tasapuolisemmin. Tuloveroa on kevennetty ja kuntaveroa kiristetty. Suunta pitää muuttua. Kuntavero on tasavero, joten se kohdistuu samansuuruisena sekä pieni- että suurituloisiin.

Kaikessa päätöksenteossa keskeisenä pitää olla tasa-arvo, avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Se tarkoittaa, että ketään ei saa uhrata vaan kaikille pitää antaa osallisuus varallisuudesta riippumatta.

Lisätietoja:
Tuula Peltonen
Demarinaisten pj
kansanedustaja
p. 050 512 2156