Ilmastonmuutoksen torjuminen ja puhtaan luonnon säilyttäminen on kaikkien vastuulla

15:04

Nyt on viimeinen mahdollisuus toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Viimeisimmän IPCC raportin mukaan vielä on mahdollisuus pysäyttää ilmastonlämpeneminen 1,5 asteeseen, joka on lämpenemisen kriittinen raja. Tavoitteisiin on sitouduttava sekä valtiollisella tasolla että yksilötasolla. Puhdas ja monimuotoinen luonto on yhteinen etu.

 • Sitoudutaan kansainvälisiin ilmastosopimuksiin kokonaisvaltaisesti ja asetetaan energiansäästötavoitteet viimeisen IPCC-raportin mukaiseksi.
 • Kasvatetaan Suomen metsien hiilinielua ja rajoitetaan hakkuita.
 • Lisätään resursseja uusiutuvan energian tutkimukseen.
 • Ohjataan verotuksen avulla suomalaisten kulutustottumuksia ekologiseen suuntaan, esimerkiksi elintarviketuotannossa. Lisäksi nostetaan ympäristöhaittaverotusta.
 • Ohjataan maataloustukia ekologiseen ja eettiseen tuotantoon.
 • Tuetaan maataloustuotantoa purkamalla tiloilta tapahtuvan suoran ulosmyynnin esteitä.
 • Ympäristöstä huolehtiminen tarkoittaa myös elintarvikkeiden turvallisuutta. Resurssitehokkuus edellyttää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kiertotalouden edistämistä sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan edistämistä.
 • Uudistetaan kaivoslakia siten, että luonnonvarat hyödyttävät ensisijaisesti yhteiskuntaa.
 • Luonnonvaroille on tehtävä selkeät ympäristöä suojelevat selvitykset ennen lupapäätöksiä.
 • Turvataan jokamiehenoikeudet
 • Lisätään resursseja luonnonsuojelualueille mm. retkeily- ja luontopolkureittien ylläpitämiseen koko maan alueella.
 • Lisätään kierrätystä koskevia suosituksia, kuten muovinkeräyspiste jokaiseen taloyhtiöön.