Koulujen työrauhaa parannettava ennaltaehkäisevillä toimilla ja yhteisvastuulla

Politiikka 10:25

Keski-Suomen Demarinaisten kannanotto 6.4.2013

Koulujen työrauha on nostattanut viime aikoina paljon julkista keskustelua. Opetusministeri Gustafsson on tuomassa toukokuussa eduskunnan käsittelyyn koulujen työrauhaa parantavan lakipaketin. Mutta koulujen arjessa on myös paljon sellaista, jota ei lainsäädännöllä voi ratkaista. Koulut ovat monen eri alan ammattilaisen työpaikkoja. Kouluilla työskentelee, paitsi opettajia, rehtoreita ja koulunkäynninohjaajia, myös esimerkiksi terveydenhuoltohenkilökuntaa, talonmiehiä, siivoojia ja keittäjiä.

Keski-Suomen Demarinaiset haluavat kiinnittää huomiota siihen, että kaikkien kouluissa työskentelevien aikuisten vaikutus lasten arkeen huomioidaan. Vanha viisaus ”It takes a village to raise a child” (Koko kylä kasvattaa) on edelleen ajankohtainen.

– On tärkeää huolehtia siitä, että kouluissa käytetään ennaltaehkäiseviä toimia koulurauhan säilyttämiseksi eikä pelkästään reagoida ongelmatilanteisiin. Työrauhaa parantavia toimia ovat yhteistyö kouluissa työskentelevien eri ammattiryhmien suhteen sekä tiivis yhteistyö koulun ja kodin välillä. Kasvatusvastuu kuuluu vanhemmille, ja kodin ilmapiiri näkyy usein myös lapsen käytöksessä koulussa, painottaa Keski-Suomen Demarinaisten puheenjohtaja Tarja Viikari.

Arjen muuttuneet haasteet näkyvät myös koulujen arjessa. Tuoreen tutkimuksen mukaan vanhempien työuupumus saa myös lapset uupumaan. Paha olo voi purkautua huonona käytöksenä koulussa. Arjessamme ovat myös yhä enemmän läsnä kännykät, tietokoneet ja pelit, jotka voivat pahimmillaan häiritä koulurauhaa. Kännykät ovat nykyään myös yksi koulukiusaamisen väline. Vanhempien on tärkeää opastaa lapsiaan, jotta kännykät ja muut laitteet eivät häiritse koulupäivään keskittymistä.

Lisätietoja:
Tarja Viikari
Keski-Suomen Demarinaisten puheenjohtaja
p. 040 753 3065