Leena Harjula-Jalonen: Miksi feminismi ymmärretään väärin?

Ajankohtaista, Yleinen 11:55

Viime aikoina on korvaani särähtänyt mielipiteet Demarinaisten ajamasta feministisestä talouspolitiikasta. Palaute siitä ei ole ollut mieltä ylentävää, sillä vallalla olevat luutuneet ja poteroihin ajautuneet käsitykset ovat edelleen olemassa. Feminismi mielletään usein vastakkaisasetteluksi miesten ja naisten välille.
Feminismin ja naisliikkeen edelläkävijöitä on ollut jo valistusajalla, jolloin valistusajattelijat vaativat naisten tasa-arvoa, äänioikeutta ja oikeutta asettua ehdolle vaaleihin. Yksi tunnettu nimi on englantilainen valistusfilosofi, juristi Jeremy Bentham. Hän oli liberalisti ja kannatti lähes kaikissa asioissa sukupuolten tasa-arvoa. Ranskalainen vallankumouksellinen De Condorcet oli ihmisoikeuksien puolustaja ja tasa-arvoaktivisti 1780 -luvulla.
Feminismiin kuuluu, kuten muuhunkin aatteelliseen toimintaan, eri aikakauteen liittyvää liikehdintää ja ajattelua yhteiskunnan valtarakenteista. Itse voin maalaisjärjellä rehellisesti todeta, että feminismin perimmäinen aate on naisten yhteiskunnallisen aseman parantamista. Toisin sanoen sillä on tasa-arvon vaatimus.
Olen pyhittänyt monet kirjoitukseni tasa-arvovaatimukseen perustuen. Viime vuosien tasa-arvokehitys on taantunut ja olen siitä monin eri tavoin surullinen. Varsinkin, kun puolueeni suhtautuu hymyillen tasa-arvoasiaan. Kun omassa puolueyhdistyksen syyskokouksessa valittiin naispiirikokoukseen edustajia, niin naispuolinen puheenjohtajamme ilmoitti, ettei kannata koko naistoimintaa. Siinä oli terveiset Demarinaisten toiminnalle! Toisaalta eräs toveri totesi minulle aikoinaan, että hae sinä vain kahviporukkaan naisia, siinä on sinulle tasa-arvoa. Olisi mielenkiintoista tehdä Demarinaisten keskuudessa kuntakysely, miten tasa-arvo koetaan ihmisten kesken mentaalisella tasolla.
Moni puolue julistaa, että se on tasa-arvon kannattaja. Tästä huolimatta julistus ei kohtaa käytäntöä ja tekoja tasa-arvon edistämiseksi. Mikäli tasa-arvo etenisi toivottuun suuntaan, olisimme jo toteuttaneet monia naisten asemaa parantavia toimenpiteitä. Nyt meneillään oleva Postin jupakka on saanut aikaan ilmiön, joka kuvastaa välinpitämättömyyttä pienpalkkalaisia kohtaan. Suurin osa heistä on naisvaltaisilla aloilla työskenteleviä. Samanaikaisesti kuitataan miljoonien bonukset. Kuka ottaa vastuun?
Kuntaliiton selvityksen mukaan läheskään kaikki kunnat eivät ole tehneet henkilöstöä koskevaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa. Huolestuttavaa on, ettei toiminnallista yhdenvertaisuussuunnitelmaa ole tehty kuin muutamissa kunnissa.
Kuntaliitto on kouluttanut ja opastanut kuntia toteuttamaan tasa-arvoa kunnissa. Olisin iloinen, mikäli tasa-arvoa toteutettaisiin talousarviossa, talouden suunnittelussa- ja ohjauksessa, palveluissa, mittareissa ja turvallisuudessa. Palveluiden fyysinen, taloudellinen ja tiedollinen saavutettavuus on keskeinen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä tekijä
Leena Harjula-Jalonen
Filosofian maisteri
Uudenmaan Demarinaisten II varapuheenjohtaja