Liittokokous 21.-22.11.2020 Helsingissä

Demarinaisten XVI liittokokous järjestetään 21.-22.11.2020 Helsingissä. Kokouspaikkana toimii Helsingin työväentalo Paasitorni. Liittokokouksen yhteydessä vietetään myös Sosialidemokraattisten Naisten 120 -vuotisjuhlaa. Lisätietoja liittokokouksesta ja 120 -vuotisjuhlasta tulemme julkaisemaan tällä sivulla.

Liittokokousjärjestelyiden päivämääriä:

11.5.20 Ilmoitus liittokokouksesta yhdistyksille.

22.-24.8.20 Puoluekokous Tampereella; näkyvät naiset tekojen takana.

18.9.20 Jäsenten toivomat liittokokousasiat ja aloitteet hallitukselle.

9.10.20 Naispiirit lähettävät valtakirjat kokousedustajista ja esitykset kunniajäsenistä hallitukselle.

21.10.20 Liittokokousaineisto lähetetään kokousedustajille mennessä.

Liittokokouksessa on 150 kokousedustajaa.

Demarinaisten liittokokous paikkajako 14.02.2020

Kunniajäsenkriteerit löydät tästä.