Maakunta- ja soteuudistus on uhka kuntien asukasdemokratialle

Yleinen 10:19

Suomi valmistautuu maakunta- ja sote-uudistukseen, vaikka keskeinen lainsäädäntö on vielä tekemättä. Hallituspuolueet toteavat, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta koskevia lakeja hiotaan marraskuussa päättyvän lausuntokierroksen perusteella ja valinnanvapauslaki etenee valmistelussa. Demarinaisten mielestä maakunta- ja sote-uudistusta koskeva lakipaketti tulee laittaa uudelle kuulemiskierrokselle, mikäli ehdotus muuttuu olennaisesti nyt lausunnolla olevasta lakipaketista. Kyseessä on suuri muutos, jota ollaan viemässä läpi kireällä aikataululla. Palveluiden käyttäjien näkökulmasta olisi ollut ymmärrettävämpi vaihtoehto viedä ensin lävitse uudistus, jossa erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisvastuu kootaan viiteen yliopistolliseen sairaanhoitopiiriin. Nyt valmisteilla oleva uudistus mullistaa kerralla koko sote-palveluiden järjestämisen ja tuottamisen. Demarinaiset ovat huolissaan siitä, miten tämä muutos toimii asiakkaan arjessa, painottaa varapuheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult.

Samanaikaisesti ollaan uudistamassa myös hankintalakia. Näiden uudistusten valossa on mahdollista, että kilpailutettaessa esimerkiksi tehostettua palveluasumista lopputuloksena on vanhuksen asuinpaikan muutos kotikunnasta muualle, kun kilpailutuksen voittaa eri toimija kuin missä vanhus nyt asuu. Sopimukset tehdään asumispalvelusta ehkä viideksi vuodeksi. Kilpailutetaan hankinta uudelleen ja toinen tarjoaja voittaa, silloin vanhus vaihtaa asuinpaikkaa uudelleen. Tämän uhkakuvan ei pidä toteutua, toteaa Petäkoski-Hult.

Uudistus näyttää vaikuttavan myös kevään 2017 kuntavaalien ehdokasasetteluun, vaikka lopulliset päätökset uudistuksen toteutumisesta vielä puuttuvat. Monet ehdokkaat ovat ajatelleet jättää kuntavaalit väliin ja asettua ehdokkaaksi maakuntavaaleihin. Mitä tämä kertoo kuntien asukkaille ja mitä se kertoo kiinnostuksesta kuntalaisten asioiden hoitamiseen. Tuleeko maakuntavaltuustoista alueellisia ”mini-eduskuntia”, koska tulevat maakunnat ovat osa valtionhallintoa.

Demarinaiset korostavat, että kuntavaalit ovat keskeinen osa asukasdemokratiaa. Kuntavaaleissa asukkaat valitsevat kunnalliset päättäjät, joiden tehtävänä on edistää kaikkien asukkaiden hyvinvointia, arkielämän palveluiden sujuvuutta sekä vaikuttaa edistävästi oman kunnan elinkeinoelämään. Maakuntavaalit tulevat, jos ja kun tulevat, mutta kuntavaalit ovat huhtikuussa 2017, korostaa Tuula Petäkoski-Hult.