Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä 1.10.2018

Ajankohtaista 11:33

Miina Sillanpään seura tiedottaa,

Tiedote verkoille ja yhteistyökumppaneille:

Sisäministeriön suosituksesta liputamme 1.10. jo kolmannen kerran Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi.

Pitkäaikaisella kansanedustajalla ja Suomen ensimmäisellä naisministerillä Miina Sillanpäällä on ollut merkittävä rooli suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentajana. Sillanpää nosti esiin yhteiskunnallisia epäkohtia, paransi vähäosaisten asemaa ja teki päämäärätietoisesti töitä yli puoluerajojen vaikuttaen mm. lasten ja nuorten turvallisen elämän mahdollistamiseen, yhteiskunnallisen tasa-arvon toteuttamiseen, vanhustyön edistämiseen ja kuluttajaliikkeen kehittämiseen. Hän teki aloitteita mm. ensi- ja turvakodin perustamisesta, kouluruokailusta sekä nykyaikaisen synnytyssairaalan perustamisesta. Sillanpää korosti myös sivistyksen ja koulutuksen merkitystä ja ajoi yleistä oppivelvollisuutta. Miina Sillanpää luotti järjestöjen ja kansalaisvaikuttamisen voimaan. Hän oli perustamassa useita järjestöjä ja organisaatioita, kuten HOK Elanto ja Linnanmäki sekä Helsingin Ensikoti. Miina Sillanpään elämäntyö ja hänen keskeiset, kestävät saavutuksensa osoittavat, että juuri hän soveltuu kansalaisvaikuttamisen symboliksi.

 

Miina Sillanpään Seuran johdolla liputuspäivähakemuksen allekirjoittajat sekä merkittävä määrä tukijoita hakevat liputuspäivän vakiinnuttamista. Tukijoina on vaikuttajia kuten presidentti Tarja Halonen ja lähes 40 eri tahoa, mm. kansalaisjärjestöjä, ammattiliittoja, naisjärjestöjä, osuusliikkeitä sekä yhteiskunnallisia instituutioita, kuten Helsingin yliopisto/Taloustieteen laitos, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, Palvelualojen ammattiliitto, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Osuuskunta Tradeka, Marttaliitto ja Suomen Mielenterveysseura.

 

Miina Sillanpään Seura on tehnyt myös aloitteen liputuspäivänä 1.10. järjestettävästä kaikkien järjestöjen ja yhdistysten ”Avointen ovien päivästä”. Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivänä yhdistykset, järjestöt ja organisaatiot sekä valtakunnallisella että paikallistasoilla juhlistavat liputuspäivää järjestämällä omia tapahtumia ja tekemällä toimintaansa tunnetuksi. Tapahtumia koordinoi SOSTE ry.

 

Nostetaan liput salkoon 1.10.2018! Liputtamalla aktiivisesti edistämme parhaiten liputuspäivän vakiinnuttamista. Toivomme, että nostatte liput salkoon ja viestitte eteenpäin liputtamisesta myös omissa verkostoissanne. Voitte myös viestiä tuestanne sosiaalisessa mediassa tunnuksilla #miinasillanpää #liputan #liputanmiinalle ja/tai lähettämällä liputusvalokuvia.

 

Lisätietoa liputuspäivästä ja Miina Sillanpäästä:                                                                                                   Virpi Dufva, Miina Sillanpään Seuran puheenjohtaja, puh. 050 3654 664                                                                       Eija Sorvari, Miina Sillanpään Seuran liputustyöryhmän puheenjohtaja, puh. 040 5205 485 miinasillanpaan.seura@gmail.com

 

Miina Sillanpään Seuran nettisivuilta löydät runsaasti tietoa ja kuvia Miina Sillanpään elämäntyöstä sekä liputuspäivästä: http://miinasillanpaaseura.fi/

 

 

Lisätietoja liputtamisesta ja Suomen lipusta sisäministeriössä antaa: Hanne Huvila, erityisasiantuntija, sisäministeriö, puh. 0295 488 313

 

Videolinkki Miina Sillanpään -lyhytdokumenttiin (8min30s): https://youtu.be/pRaP32RtyS8

Lyhytdokumentti englanniksi tekstitettynä: https://youtu.be/jQwosjKbhH0

 

Miina Sillanpään Seuran Facebook-sivuilta löydät tietoa Miina Sillanpään elämäntyöstä sekä liputuspäivää tukevien henkilöiden ja tahojen videoviestejä, mukana mm. Vappu ja Ilkka Taipale, Ritva Viljanen, Marjukka Riihimäki, Monika-Naiset liitto sekä Tuula Haatainen. https://www.facebook.com/Miina-Sillanpää-103982892979005/

 

 

Some-viestintään tekstiesimerkkejä:

 

Twitter ja Instagram: Suomen 1. naisministeri #miinasillanpää oli aikansa merkittävä kansalaisvaikuttaja ja #tasaarvo’n puolestapuhuja. Hän otti kantaa mm. yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja vähäosaisten aseman parantamiseen. Liputathan 1.10.! #liputan #liputanmiinalle #kansalaisvaikuttaminen #järjestöt

 

Facebook: Suomen 1. naisministeri Miina Sillanpää oli aikansa merkittävä kansalaisvaikuttaja, koulutuksen, sivistyksen ja tasa-arvon puolestapuhuja. Hän otti kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja vähäosaisten aseman parantamiseen mm. perustamalla ensikoteja yksinhuoltajaäideille ja heidän lapsilleen ja ajamalla kouluruokailun järjestämistä. Elämäntyönsä ja saavutuksiensa ansiosta Miina soveltuu kansalaisvaikuttamisen symboliksi ja ansaitsee vakiintuneen liputuspäivän. Liputathan 1.10.! #miinasillanpää #liputan #liputanmiinalle #kansalaisvaikuttaminen #tasaarvo #järjestöjenpäivä