Monta tapaa harrastaa aatetta

Toiminta 11:01

Uutispäivä Demarin kirjoituksessa 3.9 kysyttiin tarvitaanko erillistä Sosialidemokraattiset Naiset järjestöä. Vastaan empimättä, kyllä tarvitaan.

Syntymäsosialidemokraatteja ei ole. Sen myötä, että SDP on vapauden, veljeyden ja tasa-arvon liike, jonka arvot puhuttavat, puolue saa vaaleissa kannatusta ja järjestöönsä puoluejäseniä naisia ja miehiä. Tarvitsemme laajan ketjun sosialidemokraattisia toimijoita, jotta tavoitamme yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneet.

Vallankäytössä menestymiseen tarvitaan varhaisnuorison, nuorten aikuisten, lukuisissa eri elämäntilanteissa elävien naisten, ammatillisesti orientoituneiden ja eläkkeelle siirtyneiden järjestötoimintaa. Sosialidemokraattisen naisliikkeen tehtävä on ollut ja on yhä naisten poliittisen toiminnan voimaannuttaminen, itsetunnon ja aatteen vahvistaminen sekä feministisen tiedostamisen lisääminen. Olemme herättäneet kipakkaakin keskustelua muun muassa ydinvoimasta, naisten aseellisesta maanpuolustuksesta, sukupuolisestä häirinnästä ja ahdistelusta, lähisuhdeväkivallasta, seksuaalisesta tasa-arvosta, prostituutiosta, päihdeäideistä, turkistarhauksesta, monikulttuurisuudesta ja naisten yhteiskunnallisesta asemasta työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Feminismissä on kyse yhteiskunnallisten epäkohtien korjaamisesta.

Järjestötoimintamme 110-vuotisjuhlaseminaari osoitti, että olemme vahvasti vaikuttava valtakunnallinen toimija. Naisliitolla on vain neljä työntekijää vaikka työsarkana on koko Suomi. Verkostoituminen on perinteisen yhdistystoiminnan rinnalla linkki tavoittaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä kiinnostuneet. Dooris- ja Boorisverkostossa toimiminen ja henkilökohtainen kannattava jäsenyys on vapaaehtoista. Dooris-lehti ja Uutispäivä Demari eivät kilpaile keskenään. Naisliitto on tähän asti käyttänyt Demaria tiedotusväylänä. Kaikille avoimista tilaisuuksista olemme maksaneet mainostilan ja olemme iloisia lehti-ilmoituksen myötä saapuneista.

Dooris-lehti eroaa edukseen naistenlehtien massasta. Oivaltava journalismi ja tiedon jakaminen vievät naisliikettä eteenpäin. Yksityisyyden ja yhteisyyden rajapinnoilla on aina kysymys sukupuolten välisestä vallasta. Kun päästään pintaa syvemmälle, puhumme jo teoreettisesta naistutkimuksesta. Naisliike on vapauden, mutta myös tiedostamisen liikettä. Tasa-arvofeministiksi on tehtävä töitä. Siksi Naisliitto on ylpeä valistajan roolista, olemme osa naiskulttuuria. Emme ole jäänne vaan jänne puolueen ja naisten yhteydessä.

Merja-Hannele Vuohelainen

Sosialidemokraattisten Naisten toiminnanjohtaja