Nainen on täyden palkkansa ansainnut – kovalla työllä ja osaamisella

Julkilausumat, Politiikka 13:38

Sosialidemokraattisten Naisten 13. liittokokous 27.11.2011

Suomessa naisten nykyinen työmarkkina-asema on pitkän yhteiskunnallisen vaikuttamisen tulos. Sosialidemokraattiset Naiset on vanhin ja vahvin poliittinen naisjärjestö, joka tekee työtä tasa-arvon edistämiseksi. Demarinaiset ovat tyytyväisiä hallitusohjelman moniin perhepoliittisiin painotuksiin, vaikka lainsäädännössä ne eivät vielä näy riittävästi.

Palkansaajista yli puolet on naisia, mutta joillakin aloilla heitä on selvästi vähemmän kuin miehiä. Johtotehtävissä naisia on eniten perinteisillä naisvaltaisilla aloilla, yrittäjistä naisia on vain kolmannes. Palkkakehitys ei ole tasa-arvoista. Pienet palkat tuottavat pienet eläkkeet ja taloudellisesti köyhän vanhuuden. Demarinaiset pitävät epäoikeudenmukaisena sitä että raamiratkaisuun ei sisällytetty matalapalkkaerää. Samapalkkaisuusohjelmasta ei pidä luopua eikä tasa-arvoa saa vesittää kiristyneen talouden varjolla. Tavoitteena on palkkaerojen poistuminen vuoteen 2015 mennessä.

Liian moni työskentelee tahtomattaan määräaikaisessa tai osa-aikaisessa työsuhteessa. Pätkätyösuhteet kohdistuvat eniten alle 45-vuotiaisiin naisiin. Yli viisikymmentä vuotta täyttäneet naiset ovat usein työnantajien mielestä liian vanhoja työmarkkinoille.

Valtiovallan on huolehdittava siitä että kuntasektori pystyy tarjoamaan peruspalvelut kuntalaisille ja kunta työnantajana on houkutteleva ja kilpailukykyinen vaihtoehto myös ammattiuransa alussa oleville nuorille.

Yhä useampi palkansaaja on tänään joutunut käytännön pakon edessä perustamaan yrityksen saadakseen myydä työpanoksensa sen kautta. Yrittäjyys ei saa olla pakottamista vaan yrittäjyyttä on tuettava lainsäädännöllisin keinoin yrittäjäystävällisempään suuntaan. Naisyrittäjät joutuvat ansaitsemaan palkkansa kovalla työllä ja osaamisella.

Sosialidemokraattiset Naiset kutsuu kaikki mukaan yhteiseen rintamaan reilun ja tasa-arvoisen työelämän puolesta.

Kotimaisen teollisuuden työpaikkojen säilyttämisen varmistaminen täytyy olla Sosialidemokraattisten Naisten linja entistä vahvemmin tulevaisuudessa.