Naisjärjestöt: Hallituksen toimittava ripeämmin samapalkkaisuuden toteuttamiseksi

Politiikka 08:11

Naisjärjestöt: Hallituksen toimittava ripeämmin samapalkkaisuuden toteuttamiseksi (Tiedote 14.6.2012)

 

Vasemmistonaiset, Vihreät Naiset ja Demarinaiset kiittävät hallitusta tänään julkaistusta tasa-arvo-ohjelmasta. Samalla järjestöt kuitenkin kritisoivat, että samapalkkaisuutta edistäviä keinoja ei oteta käyttöön.

 

Palkkakartoitusten tarkempi määrittely tasa-arvolaissa sekä luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeuden laajentaminen olisivat konkreettisia keinoja, mutta ne on tasa-arvo-ohjelmaan kirjattu selvitettäviksi asioiksi.

 

– Palkkakartoitusten täsmentämisessä ei ole enää mitään selvitettävää, sillä eduskunnan Työ- ja tasa-arvovaliokunta on jo vuonna 2010 listannut tasa-arvolain muutostarpeet, Vasemmistonaisten puheenjohtaja Saila Ruuth toteaa.

 

Tasa-arvolaissa täytyy tarkemmin määritellä, miten palkkakartoitus laaditaan ja selventää palkan käsitettä. Keskeistä on, että palkkakäsite sisältää peruspalkan lisäksi palkanlisät, joista palkkaerot monesti käytännössä aiheutuvat. Yhtä tärkeää on, että palkkauksen määräytymisen perusteet tehdään läpinäkyviksi, jotta voidaan arvioida kohtelevatko palkkausjärjestelmät käytännössä eri sukupuolia tasa-arvoisesti.

 

– Tasa-arvolakiin täytyy myös kirjata luottamushenkilöille oikeus saada palkkatiedot yksityiskohtaisesti ja kattavasti yli henkilöstöryhmä- ja työehtosopimusrajojen, Demarinaisten puheenjohtaja Tuula Peltonen vaatii.

 

Toinen konkreettinen teko palkkaerojen kutistamiseksi olisi ollut päätös muuttaa perhevapaat 6+6+6-mallin mukaisiksi.

 

– Hienoa on kuitenkin se, että tasa-arvo-ohjelmassa huomioidaan yksinhuoltaja-, etävanhempi-, adoptio-, monikko-, sateenkaari- ja sijaisperheiden yhdenvertaisuus perhevapaiden kehittämisessä, Vihreiden Naisten puheenjohtaja Anna Moring kiittää.

 

– Konkreettisuuden osalta mallia voisi ottaa tasa-arvo-ohjelman kirjauksesta, jossa selkeästi todetaan, että sukupuolivähemmistöihin kuuluvien syrjintäsuoja ja tasa-arvon edistäminen lisätään tasa-arvolakiin, Vasemmistonaisten Ruuth toteaa.

 

Suurella ilolla järjestöt panevat merkille, että valtiovarainministeriö ja kuntaministeri Henna Virkkunen on päättänyt arvioida kuntauudistuksen sukupuolivaikutukset. Kunnat naisten merkittävänä työllistäjänä voivat aidosti vaikuttaa siihen, edistyykö samapalkkaisuus tulevina vuosina kuntakentän myllerryksissä vai jatketaanko monesta kunnasta tuttua ideologista ulkoistamis- ja yksityistämispolitiikkaa.

 

Lisätietoja:

 

Saila Ruuth, Vasemmistonaiset, 040 7466 441

Anna Moring, Vihreät Naiset, 044 535 9505

Tuula Peltonen, Demarinaiset, 050 512 2156