Olemme huolissamme lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja sitä tukevista palveluista

Julkilausumat, Politiikka 15:20

Pirkanmaan Sosialidemokraattiset Naiset ry:n julkilausuma 17.9.2011

Pirkanmaan Sosialidemokraattiset Naiset ry:n piirikokousedustajat ovat huolissaan lasten- ja nuorten hyvinvoinnista ja sitä tukevista palveluista. Liian monet nuoret ovat syrjäytymisvaarassa eikä yhteiskunnalla näytä olevan keinoja ehkäistä syrjäytymistä ja nuorten itsetuhoista käyttäytymistä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitotakuu toteutuu osittain puutteellisesti. Nuorten psykiatriset palvelut ovat riittämättömiä ja niitä joudutaan odottamaan liian kauan. Nuorten tulisi saada palvelunsa ajoissa vuorokauden ajasta ja asuinkunnan varallisuudesta riippumatta. Kriisiapua on saatava välittömästi.

Nuorten kouluttautumismahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia ammattiin kouluttautumispolkuja on edelleen kehitettävä. On välttämätöntä, että jokaiselle taataan koulutus ja koulutuksen jälkeinen työpaikka. Opintonsa keskeyttäneille on rakennettava turvaverkko.

Yritysten ja kuntien vastuuta kesäajan työmahdollisuuksien antamisesta nuorille tulisi vahvistaa. Lomien aikaiset jaksot ovat hyviä mahdollisuuksia totutella työssä käymiseen ja erilaisiin työolosuhteisiin. Kesätyöt voivat jopa vaikuttaa ammatinvalintaan, riippuen siitä millaisia ovat kokemukset ensimmäisistä työsuhteista.

Peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä tulee kehittää yläkoulussa. Tällöin oppilailla olisi mahdollisuus suorittaa osa vaikkapa teknisen käsityön tunneista ammattikoulun tiloissa, samoin catering-alan eli kotitalouden oppitunneista. Perusopetuksen ja toisen asteen kokeiluja pitää laajentaa. Näin oppilas saa laajemman käsityksen toisen asteen koulutuksen vaihtoehdoista.

Pirkanmaan Sosialidemokraattiset Naiset ry, ylimääräinen piirikokous 17.9.2011

Lisätietoja:

Tuula Petäkoski-Hult, puheenjohtaja
Pirkanmaan Sosialidemokraattiset Naiset ry
p. 040 527 0997