Perheet tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea

Politiikka 11:51

Uudenmaan Sosialidemokraattisten Naisten kannanotto, piirikokous 15.4.2012

Perhepalvelut ovat pirstaleina, eikä hoitoketjuissa ole jatkuvuutta.

Yhtenä mahdollisuutena vaadimme jatkuvan, ennaltaehkäisevän perhetyön lisäämistä. Tällä menetelmällä palvelut tuodaan lähemmäksi perheitä ja varmistetaan tuen saatavuus ja jatkuvuus ajoissa.

Vaadimme, että valtiovalta palvelurakenneuudistuksessaan huomioi resurssien jaon, niin että hyödynsaajina ovat perheet eli palveluntarvitsijat.

Perhesuojelu tulee nostaa painopistealueeksi, muuallakin kuin puheissa.

Lisätietoja; Leena Harjula-Jalonen