Pirkanmaan Demarinaiset edellyttävät työelämän reipasta parantamista

Politiikka 12:47

Pirkanmaan Demarinaisten tiedote piirikokouksessa 17.3.2012 (Ylöjärvi, Voionmaan opisto)

Euroopan Unionin tilastoissa Suomi johtaa niin koulu- kuin työpaikkakiusaamisessakin. Työnantajat vaativat eläkeiän mekaanista nostamista 63 vuodesta 65 vuoteen. Edellinen eläkeuudistus mahdollisti joustavan eläkeiän 63 – 68 vuoden välille. Tämän uudistuksen myötä eläkeikä on jo lähtenyt nousuun ja lähentelee 62 vuotta.

Alle 45 -vuotiaiden työkyvyttömyyseläköitymisen suurin syy on masennus. tämäkin on osoitus työelämän tämänhetkisestä raakuudesta ja liiallisista vaatimuksista.

Pirkanmaan Demarinaiset edellyttävät työelämän reipasta parantamista. Tässä suurta roolia näyttelee esimiesten johtamiskoulutuksen lisääminen.

Työurien pidentämisessä on tärkeätä kiinnittää huomiota siihen 20 %:iin nuorista, jotka ovat täysin ilman koulutusta ja näin vaarassa jäädä kokonaan syrjään työelämästä. Nuorten syrjäytyminen tulee kalliiksi yhteiskunnalle, puhumattakaan yksilötason elämänlaadusta ja -tarkoituksesta. Nuorten yhteiskuntatakuu tuleekin muuttaa nuorten työllistämistakuuksi. Toisen asteen koulutuksen suorittaneille on turvattava työllistyminen heti opintojen jälkeen.

Lisätietoja:     
Tuula Petäkoski-Hult
puheenjohtaja, Pirkanmaan Demarinaiset ry,
p. 040 527 0997