Pirkanmaan Demarinaiset

Pirkanmaan Demarinaiset: Äänestämällä päätetään hyvinvointialueiden tulevaisuuden suunta

Pirkanmaan Demarinaisten syyspiirikokouksen 21.11.21 Kannanotto.

Pirkanmaan Demarinaiset kannustavat äänestäjiä vaaliuurnille aluevaaleissa. Vain äänestämällä voi vaikuttaa vaalien lopputulokseen. Äänestämällä demarinaista saat varmasti hyvien ja vaikuttavien palveluiden puolesta työtä tekevän henkilön ensimmäiseen aluevaltuustoon.
Suomen ensimmäiseen aluevaalien vaalipäivään on aikaa 63 päivää. Sinä aikana puolueiden ja ehdokkaiden on vakuutettava äänioikeutetut ihmiset siitä, että jokaisella äänellä on merkitystä ja vaaleissa kannattaa äänestää. Tärkeää on saada ihmiset vaaliuurnille, sillä äänillä ratkaistaan hyvinvointialueiden ensimmäisten vuosien työn suuntaviivat. Enää ei ole kysymys siitä, että toteutuuko sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden uudistus vai ei. Sen päätöksen on eduskunta tehnyt hyväksymällä uudistusta koskevat lait kesäkuussa 2021.
Pirkanmaan Demarinaiset pitävät tärkeänä, että ehdokkaina on naisia ja miehiä tasaisesti Pirkanmaan eri kunnista. Lisäksi ehdokkaiden tulisi edustaa eri ikäisiä ja erilaisia koulutustaustoja omaavia ihmisiä. Pirkanmaan hyvinvointialue on monikulttuurinen ja tämän tulee näkyä myös ehdokasasettelussa. Valittavan aluevaltuuston jäsenten tulee tuntea omakseen kaikkien Pirkanmaalla asuvien asiat eikä vain oman kuntansa asukkaiden etu. Jotta palveluiden järjestäminen ja tuottaminen on laadukasta ja vaikuttavaa, niin hyvinvointialueella tulee olla palveluksessaan ammatillisesti laadukas ja koulutettu sekä hyvinvoiva henkilöstö. Näin sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalvelut toteutuvat suunnitellusti ja ilman katkoksia palveluketjuissa.


On selvää, että erinomainenkaan hyvinvointialue ei voi yksin tuottaa kaikkia asukkaiden tarvitsemia palveluja. Siksi hankintalakeihin perustuva yhteistyökumppanuus yritysten kanssa on välttämätöntä. Pirkanmaan Demarinaiset korostavat yhteistyön tarvetta erityisesti pienten hoito- ja hoiva-alan yritysten kanssa, jotka pääosin ovat naisvaltaisia aloja.

Kolmannen sektorin toimijat ovat erittäin merkittävässä roolissa jatkossakin esimerkiksi erilaisia kansanterveyssairauksia sairastavien kuntoutus- ja ohjauspalveluissa sekä ikäihmisten ja vanhusten hoito- ja hoivapalveluiden tuottajana. Pirkanmaan Pelastuslaitos on tällä hetkellä Tampereen kaupungin organisaatiossa isäntäkuntamallilla, mutta sekin siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueen osaksi.


Piirikokouksen henkilövalinnat:
Pirkanmaan Demarinaisten puheenjohtajana jatkaa Tuula Petäkoski-Hult Lempäälästä ja varapuheenjohtajaksi valittiin Marjut Leppänen Tampereelta. Hallituksen valittiin Minna Juuti (Orivesi), Mervi Kaheinen-Niska (Valkeakoski), Hanna Kairimo (Lempäälä), Heli Koukeri-Potkonen (Ylöjärvi), Kyllikki Lahtinen (Mänttä-Vilppula), Heli Lehtelä (Tampere), Terhi Leino (Tampere), Anne Liimola (Tampere), Paula Majava (Tampere) ja Tiina Salonen (Tampere). Hallituksen varajäseniksi valittiin Auli Aaltonen (Nokia), Elisa Penders (Tampere), Raili Oittinen (Orivesi) ja Virpi Ylitalo (Ruovesi).

Lisätietoja:
Tuula Petäkoski-Hult
puheenjohtaja
Pirkanmaan Demarinaiset
040 5270997