Politiikka

Demarinaisille myös miesten tasa-arvon toteutuminen tärkeää

Suomen tasa-arvoministeristä on kuultu hyvin vähän. Nyt hallitus on antanut selonteon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Selontekoon liittyy laajat asiantuntijoiden tausta-aineistot. Varsinainen sisältö on hallituksen linjaukset, joihin on kirjattu tasa-arvon edistämistavoitteita. Demarinaiset pitävät tavoitteita tärkeinä. Ongelmana tässäkin on se, että ne jäävät seuraavan hallituksen toteutettavaksi.

Erityisiä kohtia selonteossa on lupaus tasa-arvovaltuutetun aseman vahvistamisesta ja tasa-arvoyksikön uudelleen sijoittamisesta korkeammalle hallinnossa EU-maiden mallin mukaisesti. Selonteko lupaa myös, että tasa-arvotyötä tehdään kaikissa ministeriöissä ja aluehallinnossa.

Selonteon työelämä -osuudessa kiinnitetään huomiota siihen, että tasa-arvon toteutumisella on merkitystä työurien pidentämisessä. Palkkaeroista selonteko uskaltaa todeta ääneen, että erityisesti kuntasektorin naisvaltaisten alojen palkat ovat jääneet jälkeen. Selonteko lupaa myös selvitystä työmarkkinaosapuolten kanssa siitä, miten luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeutta palkkatiedoista tarkistetaan.

Miesten asema ja miesten tasa-arvon lisääminen on yksi selonteon keskeisiä esityksiä. Demarinaiset kannattavat sukupuolinäkökulman tarkastelua myös miesten kannalta. Monet työn ja perheen yhteensovittamiseen ja vanhemmuuden tukemiseen liittyvät kysymykset koskevat sekä naisia että miehiä. Uskomme, että miesten näkökulman vahvempi huomioiminen vahvistaa yhteistä työtä tasa-arvon toteutumisessa. Olemme seuranneet Norjassa toimivan laajan miesten paneelin toimintaa ja sen esityksiä. Kaikkia sen esityksiä ei varmaan voi pitää kannatettavina, mutta tasa-arvokeskustelussa on tärkeä saada aloitteita myös miehiltä.

Tervehdimme ilolla eduskuntaan perustettua miesverkostoa ja odotamme sen esityksiä tasa-arvon lisäämiseksi.

Demarinaisten hallitus

29.10.2010

 

Lisätietoja:

Tarja Kantola

Demarinaisten varapuheenjohtaja

050 5550 833