Politiikka

Eikö Kokoomus ymmärrä vanhusten ja hoitajien arkea

Sosialidemokraattisten Naisten kannanotto 18.8.2012

Viime hallituskauden lakiesitystä vanhuspalvelulaista oli korjattava, sillä se sisälsi vain ympäripyöreitä lauseita oikeudesta hyvään hoitoon. Ministeri Guzenina-Richardson sai vanhustyön sidosryhmiltä laajalti kommentteja lakiluonnokseen. Lisäksi hän perusti lakiesityksen uudistamiseen vanhustyön ammattilaisista koostuvan työryhmän. Nykyinen vanhuspalvelulakiluonnos on laadittu näiden kommenttien ja vanhustyön asiantuntijoiden suositusten pohjalta.

 

Täsmälliset henkilöstömitoitukset ovat parannus nykykäytäntöön. Vanhusten kotiin tarjottavien palvelujen laatumääritysten luominen on jo sekin työn alla. Omaishoitajien työtaakkaa on myös kevennettävä. Parannuksille on laaja kansalaisten tuki, siksi kokoomuksen taistelu uudistusta vastaan on outoa.

Demarinaiset muistuttaa, että pelkät suositukset eivät ole riittäneet korjaamaan epäkohtia. Ainoa tapa pakottaa kunnat ja yksityiset yritykset palkkaamaan riittävästi henkilökuntaa vanhustenpalveluun on mitoitusten sitovuus. Se turvaa inhimillisen hoidon ja hoivan vanhuksille niin kotona kuin palveluasumisessakin. He eivät pysty puolustamaan oikeuksiaan. Eikä heillä ole aikaa odottaa.

Lisätietoja:
Tuula Peltonen
Puheenjohtaja, Sosialidemokraattiset Naiset
050 512 2156