Politiikka

För familjernas bästa. De socialdemokratiska kvinnornas familjepolitiska riktlinjer 2009 – 2010

Arbets- och familjepolitiken utgör en helhet, vars kärna är lika lön för lika arbete, en rättvis beskattning, ett sporrande och fungerande socialskydd, goda offentliga tjänster samt en fungerande samkoordination av arbetsliv och familj.

Kvinnor och män har, oberoende av förmögenhet, rätt till barn och arbete. Den ojämställdhet som existerar mellan könen i vårt samhälle går att förändra.

Familjepolitiken måste vara långsiktig, så att de vuxna kan planera sin framtid med lugnt sinne. Ansvar och omtänksamhet återspeglar sig i vardagens trygghet.

För familjernas bästa. De socialdemokratiska kvinnornas familjepolitiska riktlinjer 2009 – 2010 (PDF 1,2 Mt)