Politiikka

Integraatiokurssit lukion tuntijakoon on kannatettava ajatus!

Kansanedustaja Tuula Peltosen kannanotto 25.11.2012

Suomen Lukiolaisten liitto esittää integraatiokurssien sisällyttämistä lukion uuteen tuntijakoon. Esitystä voidaan pitää erittäin kannatettavana ja suositeltava otettavaksi huomioon lukion uutta tuntijakotyötä käynnistettäessä piakkoin.

– Lukioon tarvitaan yli oppiainerajojen keskittyvää tutkinnallista opiskeluotetta. Integraatioryhmät olisivat tähän oiva mahdollisuus, kertoo Peltonen.

Lukiolaisten liitto lähtee ajatuksesta, että integraatioryhmät olisivat osa äidinkielen tuntimäärää, koska jo uudistetussa ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeessa on yleistä tietoutta mittaava osio.

– Näen tärkeänä, että äidinkielen kokonaisuutta kehitetään niin, etteivät esimerkiksi kirjallisuuden ja kielitiedon opinnot vaarannu. Integraatioryhmien opetukselle on ehkä pystyttävä hakemaan kokonaisuutta vaikkapa luonnontieteiden yhteyteen tai sitten äidinkielen tuntimäärää olisi huomattavasti kasvatettava, esittää Peltonen.

– Olen jo kauan ideoinut eräänlaista resurssiryhmäopetusta, jopa alaluokilta lähtien, kohtaamaan lahjakkuuksien oppimisen tarpeita. Integraatioryhmät olisivat lukion osalta tämän oppimisen työn jatkumo ja siksikin kannatettava ajatus, kertoo Peltonen.

Lisätietoja:
Tuula Peltonen
p. 050 512 2156