Politiikka

Kuntien hoivapalvelujen ammattitaitoisten ja motivoituneiden työntekijöiden saatavuus ja palveluiden laatu huolettaa

Uudenmaan sos.dem. naispiirin kannanotto, 13.4.2013

SDP:n Uudenmaan naiset ovat huolissaan kuntien hoivapalvelujen ammattitaitoisten ja motivoituneiden työntekijöiden saatavuudesta sekä palveluiden laadusta.

Uudenmaan demarinaiset esittävät, että:

Koulutus sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla on saatava vastaamaan muuttuvaa väestönrakennetta ja siitä seuraavaa palveluntarvetta. Tavoitteeksi on asetettava myös, että tehtäisiin enemmän sukupuolineutraaleja koulutus- ja ammatinvalintoja.

Palkkaus on naisvaltaisilla aloilla saatettava vastaamaan miesvaltaisten alojen palkkausta. Samasta työstä on maksettava sama palkka ja tavoitteeksi tulee myös asettaa, että samantasoisten osaamis- ja koulutusvaatimusten ammattialoilla maksetaan samantasoista palkkaa. Tämä on tasa-arvokysymys, mutta myös houkutin miehille hakeutua esim. hoiva-alalle, jossa myös heitä tarvitaan.

Työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota, sillä se on keskeinen tekijä, jonka avulla sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset jaksavat tuottaa laadukkaita palveluita. Hyvät työolot osaltaan estävät alalta hakeutumista muihin työtehtäviin.

Lisätietoja
Mirja Suhonen, puheenjohtaja
p. 040 536 4336
mirja.suhonen(at)gmail.com tai
mirja.suhonen(at)teamliitto.fi