Politiikka

Rauhan ja konfliktien ratkaisuja edistettävä

Sosialidemokraattisten Naisten kansainvälinen kannanotto 18.8.2014

Sosialidemokraattinen Naisliitto on seurannut huolissaan kansainvälisten konfliktien syvenemistä ja määrän kasvua. Globaalisti ja EU:n lähinaapurissa konfliktien määrä ei ole osoittanut vähenemistä, vaan päinvastoin. YK:n ja EU:n päättämättömyyttä on kritisoitu ja vaadittu konkreettisia askeleita rauhan lisäämiseksi ja konfliktien ratkaisemiseksi.

Naiset ja lapset ovat usein keskeisimmät kärsijät näissä tilanteissa. Sodat ja väkivaltaiset konfliktit estävät normaalin perhe-elämän, lasten kasvun ja nuorten opiskelun sekä työllistymisen normaaleille ja yhteisille työmarkkinoille. Liian usein naisista ja tytöistä tehdään sodankäynnin välineitä ja kohteita, kun vihollisuuksien kierteen halutaan jatkuvan tuleville sukupolville.

Rauhan ja konfliktien ratkaiseminen on meille kaikille tärkeää, vaikka emme olisi osapuolena näissä tilanteissa. Sosialidemokraattiset Naiset tukee rauhan edistämistä ja nostaa rauhan tavoittelemisen keskeiseksi kansainväliseksi tavoitteeksi, joka yhdistää naisia kaikkialla maailmassa riippumatta kansallisuudesta, uskonnosta, rodusta tai yhteiskunnallisesta asemasta.

Onko tullut aika käynnistää todelliset rauhan teot ja prosessit. Naisliikkeiden olisi hyvä yhdistää voimansa ja näyttää maailmalle, että yhdessä haluamme turvallisemman tulevaisuuden ja nykyisyyden, joka on juuri nyt.

Tätä tavoitetta haluamme vauhdittaa edistämällä erilaisia rauhanomaisia tapahtumia ja mielenilmauksia, jotka vahvistavat tätä yhteistä tahtoa. Yhtenä muotona voimme aloittaa uudelleen rauhan marssit, jotka jo vuosikymmeniä sitten yhdistivät naisia yli rajojen. Marssit aikanaan syvensivät naisjärjestöjen yhteistyötä ja niin ne voivat tehdä tänäänkin. Rauhan marsseilla voimme yhdessä yli rajojen vastustaa uusien konfliktien syntymistä ja tukea rauhanomaisia tekoja ja prosesseja erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Aseet ovat puhuneet, nyt on rauhanomaisten keinojen aika.

Lisätietoja:
Tuula Petäkoski-Hult
varapuheenjohtaja
Sosialidemokraattiset Naiset
040 5270997