Politiikka

Soome Sotsiaaldemokraatlike Naiste perepoliitika programm Perede heaks 2009 – 2011

Töö- ja perepoliitika on tervik, mille keskmes on võrdne töötasu, õiglane maksustamine, motiveeriv ja tõhus sotsiaalkaitse, head avalikud teenused ja tõhus töö- ning pereelu ühitamine.

Naistel ja meestel on sõltumata varalisest olukorrast õigus lastele ja tööle. Ühiskonnas valitsevat soolist ebavõrdsust on vaja muuta.

Perepoliitika peab olema pikaajaline, nii et täiskasvanud saaksid rahuliku südamega tulevikku planeerida. Vastutus ja hoolivus kajastuvad igapäevase turvatunde suurenemises.

Soome Sotsiaaldemokraatlike Naiste perepoliitika programm Perede heaks 2009 – 2011 (PDF 230 kt)