Tavoitteemme

10:41

Tavoitteena moniäänisempi yhteiskunta

Sosialidemokraattisten Naisten tavoitteena on tasa-arvoinen, suvaitsevainen ja moniääninen yhteiskunta. Tämä edellyttää ihmisiltä kriittistä ajattelua ja aktiivisuutta alistavien valtarakenteiden murtamisessa.

Valtaa ylläpitävien käytäntöjen näkyväksi tekeminen on erityisen tärkeää ihmisten tietoisuuden lisäämiseksi. Epäkohtien tiedostaminen on ensimmäinen askel kohti parempaa maailmaa. Moniääninen yhteiskunta on sellainen, jossa myös heikoimpien ryhmien äänet kuuluvat kirkkaasti.

Sosialidemokratia on feministinen liike. Feminismillä tarkoitetaan liikettä, joka pyrkii vapauttamaan miehet ja naiset heitä määrittävistä sukupuoleen liittyvistä jäykistä rakenteista. Sukupuolittuneiden rakenteiden entistä parempi tunnistaminen auttaa aidon tasa-arvon toteutumista ihmisten välillä niin paikallisella kuin globaalilla tasolla maailmassa.
Oikeudenmukainen työelämä

Työelämän ehdot on saatava oikeudenmukaiseksi myös naisille. Naisten odotetaan työelämässä joustavan pyyteettömästi, mutta pätkätyöt ja matala palkka eivät motivoi jaksamaan. Tasa-arvo on poliittisen tahdon asia.
Sukupuolinäkökulma yhteiskunnassa

Yhteiskunnassa kulloinkin vallitsevat normit muokkaavat käsityksiä sukupuolesta. Feminismin tehtävänä on vapauttaa niin miehet kuin naiset heitä kahlitsevista sukupuolittuneista valtarakenteista. Muutos alkaa ruohonjuuritasolta: tiedosta ja ole kriittinen!
Tasa-arvoa työn ja perheen yhteensovittamiseen

Vaadimme vanhempainvapaan pidennystä. Nykyistä suurempi osuus vapaasta tulee antaa vain isille. Hoivan ja töiden jakaminen kotona edesauttaa aktiivista vanhemmuutta ja auttaa naisia ponnistamaan helpommin takaisin työelämään.
Hoiva on poliittista

Julkisesti tuotetut hoiva – ja hyvinvointipalvelut ovat yhteiskunnallisen tasa-arvon perusta. Päätöksenteossa hoiva on tuotava marginaalista politiikan keskiöön.

Monimuotoinen vanhemmuus

Hyvä vanhemmuus ei katso sukupuolta, seksuaalisuutta tai yhteiskunnallista asemaa. Erilaisten perhemuotojen tukeminen on tärkeää yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi.
Väkivallaton elämä

Koskemattomuus on jokaisen perusoikeus eikä ihmisyys ole kaupan. Väkivalta kaikissa muodoissaan on tuomittava. Rauhanomaisempi maailma vaatii työtä, mutta se on täysin mahdollinen.
Vapaa julkinen tila

Median ja mainonnan ylläpitämät sukupuolikuvat hallitsevat julkista tilaa, jonka tulee olla häirinnästä vapaa sekä miehille että naisille. Mainonnan on noudatettava oikeudenmukaista ihmiskuvaa.