Politiikka

Vi har en dröm

Socialdemokratiska kvinnoförbundets uttalande 26.3.2013

Vi socialdemokratiska kvinnor har en dröm om en bättre värld. I den världen behöver unga flickor och pojkar, kvinnor och män, inte prostituera sig för att försörja sig och sin familj.

Prostitution handlar alltid om den som blir utnyttjad och den som utnyttjar. Det faktumet ändras inte av att man betalar en ersättning. Sexuella övergrepp och sexuellt våld måste fördömas i alla sina former.

Speciellt utsatta är de ungdomar som måste gå direkt från barndomen till vuxenlivet. Deras utveckling ges inte utrymme i ett översexualiserat samhälle, där till och med hårdporr är lättillgängligt. Effektiv marknadsföring skapar falska konsumtionsbehov och begär. Unga uppfattar inte nödvändigtvis att de får varor i utbyte – märkesjeans eller dyr kosmetika – som att sälja sex.

I Sverige har sexköpsförbudet som infördes över tio år sedan haft positiva konsekvenser: köp av sex har minskat, de prostituerades ställning har förbättrats och en stor del av de som i tiden motsatte sig lagen har ändrat åsikt. Brottsligorna som driver sexhandeln undviker nu Sverige.

Vi stöder justitieminister Anna-Maja Henriksson i hennes kamp för att stifta en sexköpslag.

Socialdemokratiska kvinnoförbundet kräver snabba åtgärder av regeringen för att kriminaliser köp av sex och ordentliga resurser för stödåtgärder: för att stöda de som vill bort från prostitutionen, för att hjälpa sexköparna, för att utbilda och informera de myndigheter som möter prostitution i sitt arbete.

I den goda värld, för vilken i kämpar, är ingens mänskovärde till salu. Så länge det finns drömmar, finns det hopp.

Mer information:

Merja-Hannele Vuohelainen
Verksamhetsledare, Socialdemokratiska Kvinnor i Finland
merja.vuohelainen(at)sdp.fi
tel. +358 40 746 4070