Savo-Karjalan Demarinaiset

Savo-Karjalan DemariNaiset liittokokouksessa 2021

Savo-Karjalan Demarinaisten liittokokousedustajia Paasitornin upeassa portaikossa marraskuussa 2021. Savo-Karjalan DemariNaisten puheenjohtaja Tytti Luoma esitti kokouksessa, että liittokokouksen asiakirjaan ”Toiminnan suuntaviivat 2021-2023” kohtaan ”Keskeinen arvo: Järjestön tasa-arvoasiantuntijuus” lisätään tavoitteisiin Saavutettava tiedonsaanti. Tavoite esitettiin kirjattavan kirjata muotoon: Viestinnän ja tiedottamisen saavutettavuuden lisääminen jokaisella yhteiskunnan osa-alueella.
 
Lisäys on ajankohtainen, sillä meillä on jo Suomen kansallisessa lainsäädännössä EU:n säätämä saavutettavuusdirektiivi, joka takaa sen, että julkishallinnollisten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten tulee jo lainsäädännönkin mukaan olla saavutettavia kaikille esimerkiksi näkökyvystä, kuulosta tai mahdollisista toimintarajoitteista huolimatta.
 
Maailmanlaajuisesti peräti 15 % kaikista ihmisistä eivät pysty käyttämään verkkopalveluita lainkaan. Suomessakin on yli 1,2 miljoonaa ihmistä, jotka tarvitsevat digitaalisen saavutettavuuden tukea, jotta voi toimia ja saada tietoa sekä palvelua verkossa. Suomen suurin kielellinen vähemmistö on selkokieltä tarvitsevat, heitä on peräti 800 000 henkeä Suomessa ja esimerkiksi viittomakielisiä 3000 ja puhevammaisia 65 000.
 
Tytti Luoma pyysi, että kohtaan ”Järjestön tasa-arvoasiantuntijuus” lisätään tavoitteeksi Saavutettava tiedonsaanti ja että toimenpiteet mietitään viestintästrategiassa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, kuinka voimme lisätä liiton tiedottamista esimerkiksi selkokielellä ja suomalaisella viittomakielellä. Savo-Karjalan Demarinaiset ja koko liittokokousväki oli samaa mieltä, että voimme omissa toiminnoissamme näyttää käytännössä, että otamme vähemmistöt ja vammaiset huomioon viestinnässä. Tytti Luoman esitystä kannatti Oulun Miina-Anniina Heiskanen, ja koko liittokokousväki yhtyi ajatukseen.
Tytti Luoma puhuu kielellisestä saavutettavuudesta liittokokouksessa