SIW julkilausuma: 25.11. Kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä

Ajankohtaista 11:58

Socialist International Women- SIW, Sosialistinen Naisinternationaali

International Day for the Elimination of Violence against Women 25th November

”Kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä”

 

SIW kunnioittaa 25 marraskuuta vietettävää kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää ja antaa tukensa ihmisoikeuksien suojelemiseen, etenkin naisten ja tyttöjen kohdalla. Naisiin kohdistuva väkivalta kaikissa muodoissaan on edelleen yksi kansainvälisesti isoimmista tasa-arvon toteutumisen esteistä. Sukupuoliperusteinen väkivalta tuhoaa psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kaikkein haavoittuvimmilta ja puolustuskyvyttömiltä, jotka useimmiten ovat naisia ja tyttöjä.

Pandemian lailla leviävää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tapahtuu kaikilla alueilla ja se ylittää kaikki sosiaaliset esteet.  Tämän vuoksi on elintärkeää, että yksilöt, yhteisöt ja valtiot yhdistävät voimansa haastaakseen ja lopettaakseen ne uskomukset, käyttäytymistavat ja lait, jotka sallivat julmuuksien jatkuvan. SIW korostaa, että on välttämätöntä seistä globaalisti yhdessä rintamassa, jotta naisiin kohdistuva väkivalta voitaisiin estää.

Laajalle levinnyt brutaali ja epäinhimillinen naisiin kohdistuva aggressio horjuttaa yhteisöjä ja alueita. Samalla se heikentää perheiden ja yhteisöjen sosiaalista tasapainoa. On myös hyvin tiedostettu, että syrjäytyminen voi nostattaa väkivallan uhkaa ja sillä on syvästi negatiivinen vaikutus terveyteen ja lasten hyvinvointiin. On suuri menetys kaikille, että naisten rauhanneuvottelutaidot jätetään usein ottamatta huomioon ja se vaikuttaa konfliktialueen toipumiseen myöhemmin. Mikäli naiset jätetään rauhanneuvotteluiden ulkopuolelle, sukupuolten edustuksellinen epätasapaino kasvattaa suuremmalla todennäköisyydellä epävakautta, sotilaallisia konflikteja ja sotia valtioiden ja toimijoiden välillä. On surullista, että näissä konflikteissa kärsivät eniten puolustuskyvyttömät naiset ja lapset.

SIW kunnioittaa vuoden 2018 Nobelin rauhanpalkinnon saaneita Denis Mukwegea ja Nadia Muradia, jotka ovat tehneet rohkeaa, epäitsekästä ja inspiroivaa työtä seksuaalista väkivaltaa vastaan konfliktialueilla. SIW:n tavoitteena on, että konfliktialueilla ei käytettäisi siviileihin kohdistuvaa väkivaltaa.

”Seksuaalinen väkivalta murtaa yhteisöjen ja perheiden väliset siteet. Joka käänteessä sisaremme kärsivät aseistetun konfliktin brutaaliudesta. Maksimoidakseen seksuaalisen väkivallan julmat vaikutukset, se tehdään näkyväksi: Miehet, naiset ja lapset eivät voi paeta niitä kauhuja, kun heidät pakotetaan katsomaan ja kuulemaan perheidensä, ystäviensä ja naapureidensa tuskaa. Lisäksi konfliktialueella miesten pelko, viha ja turhautuminen nousee esiin, ja purkautuu usein väkivaltaisina tekoina omaa kumppania tai lapsia kohtaan”, korostaa SIW:n puheenjohtaja Ouafa Hajji.

Väkivallan uhrien lukua on vaikea määritellä, koska raportointikanavat ovat usein rajatut. Lisäksi uhreiksi joutuneet naiset kokevat häpeää, eivätkä tämän vuoksi raportoi tapahtuneesta. Emotionaaliset ja psyykkiset arvet vaikuttavat pitkään konfliktien jälkeen. On välttämätöntä lisätä resursseja ja keinoja parantamaan uhrien traumat.

On myös välttämätöntä, että media ja päättäjät tukevat uhreja ja tuovat esiin, miten tärkeää on ruohonjuuritason tuki seksuaalisen väkivallan uhreille. Kiireellinen tukitoiminta nopeuttaa toipumisprosessia ja samalla vakauttaa entisiä konfliktialueita – tämä on yksi YK:n 2000-luvun kehitystavoitteista.

SIW tukee lämpimästi YK:n kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää konfliktialueilla (19.6.2018) korostamalla, että humanitaarinen avustustoiminta naisille ja lapsille on elintärkeää.

SIW on sitoutunut estämään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kaikissa muodoissa ja tukee SIW:n jäsenmaita ja järjestöjä, jotka ovat sitoutuneet samaan päämäärään. SIW kehottaa kaikkia pysymään lujana ja yhteistyössä edistämään globaalia tasa-arvoa, jotta se 2020- luvulla vihdoin saavutettaisiin.

-Ouafa Hajji, Sosialistisen Naisinternationaalin puheenjohtaja.

Käännos: Roosa Pöyhönen Demarinaiset

Demarinaiset on Sosialistisen Naisinternationaalin (SIW- Socialist International Women) jäsen.