Tarja Eklund: Vanhusasiavaltuutettu tarvitaan

Ajankohtaista 20:05

Vanhusasiavaltuutetun viran perustamisesta tehty lakialoite ei edennyt eduskunnassa.

Kansanedustaja Merja Mäkisalo- Ropposen viime vuonna tekemä lakialoite sai kannatusta eri puolueiden edustajien piiristä mutta ei ole edennyt silti mihinkään.  Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) vastasi eduskunnan kyselytunnilla lakialoitteesta kysyttäessä, että vanhusasiavaltuutetun virkaa ei ole tarpeen perustaa.

Kuitenkin vanhusten laitoshoidon huono tila on puheenaiheena mediassa lähes päivittäin ja kotihoidon tilanne on yhtä huonolla tolalla. Hoitavia käsiä on suosituksista riippumatta liian vähän. Kunnissa odotellaan Sote-päätöksiä eikä työntekijöitä palkata riittävästi. Kehittyvä robotisaatio ja automatiikka eivät voi inhimillisesti katsoen mitenkään korvata ihmiskontakteja.

Täytyykö Suomessa nykyisin kaikki asiat hoitaa kansalaisaloitteiden kautta ennen kuin tärkeitä asioita suostutaan käsittelemään eduskunnassa. Tarvitsemme valtakunnallisen viranhoitajan valvomaan vanhenevan väestömme oikeuksia niin terveydenhuollossa kuin muissakin heitä koskevien päätösten teossa.

Etenkin jos Sote- ja maakuntauudistus astuvat voimaan suunnitellussa kokonaisuudessaan ja palvelut yhä enenevässä määrin hajaantuvat eri toimijoiden tuottamiksi. Palvelujen valinnan vapauden ja oikean kohdentumisen toteutuminen ikäihmisten osalta on iso haaste. Eduskunnassa säädetty vanhuspalvelulaki ei yksin riitä etenkin jos siinä säädettyjä suosituksia ei noudateta.

Vanhusasiavaltuutetun viran perustaminen ei myöskään sulje pois mahdollisuutta perustaa eläkeläisjärjestöjen vaatimia vanhusasiamiehen virkoja kuntiin. Ne voivat täydentää toisiaan. Viimeistään seuraavan hallituksen toimenkuvaan tämän viran perustamisen tulee kuulua. SDP:n täytyy ottaa tämä omaan vaaliohjelmaansa.

Tarja Eklund

Uudenmaan Demarinaisten varapuheenjohtaja

Vantaan kaupunginvaltuuston jäsen (sd.)