Tasa-arvoa kaikille sukupuolista huolimatta

Ajankohtaista, Julkilausumat 14:22

Syntyi pikku prinsessa ja ponteva poika. Nämä rakkauden ilmaisut vanhemmuuden ilosta kätkevät myös kasvatusansan. Jos oletetaan joitain ominaisuuksia erityisesti tietynlaisille lapsille suosiollisiksi, saatetaan sulkea pois todellista potentiaalia.

”Sukupuoliroolit ja niihin liittyvät stereotypiat ovat verraten sitkeitä ja hitaita uudistumaan ilman tietoista muutosvoimaa. Sukupuolten moninaisuus ei rajoitu kahteen, naiseen ja mieheen”, muistuttaa Demarinaisten toiminnanjohtaja Mertsi Vuohelainen.

Sukupuolittunut ilmaisu kulttuurissamme liittyy muun muassa vaatetukseen, ehostukseen, ruumiin rakenteeseen, kehon kieleen ja puhumisen tapaan. Ennakko-oletusten välttäminen vaatii tietoista ponnistelua, sillä olemme kasvaneet tekemään yleistyksiä. Hahmotamme tuntemattomat nopeasti naisoletettuihin ja miesoletettuihin, vaikka kyse olisi persoonallisuuden eikä sukupuolen ilmaisusta.

Mitä nainen tai mies saisi tehdä ollakseen oman aikansa hyväksytty ihminen, on ollut riippuvainen vallitsevasta moraalimaisemasta, hänen sosioekonomisesta asemastaan ja sukupuolesta. Muunsukupuolisilla ei ole ollut juuri hyväksyntää, saati näkyvyyttä.

Vallankäyttäjinä miessukupuoli on ollut kursailematon ja elämän reviiri laaja. Naisen ominta ja hyvää on ollut kotipiirin askareet ja ylistämällä alistettu äitiys. Historian luennasta ovat lähes puuttuneet itselliset naiset ja naisten kokemukset.

”Feministit ja akateemiset tutkijat ovat tuoneet esille pala palalta historian näkymätöntä naistoimijuutta. Naisen oletettu vaikutusvalta ei enää rajoitu yksityiseen. Suomessa merkittävä feministinen harppaus tapahtui viimeksi vuosina 2000-2012, kun presidentti Tarja Halosen esimerkki voimaannutti pienistä lapsista tasa-arvoa janoavan, kasvavan nuorison” selvittää Vuohelainen.

Muunsukupuoliset henkilöt, jotka eivät koe olevansa naisia tai miehiä, vaan esimerkiksi sukupuolettomia, sukupuolirajat ylittäviä, niiden ulkopuolella olevia tai monisukupuolisia, ovat yhä lähes näkymättömiä ihmisjoukossa ja yhdenvertaisissa ihmisoikeuksissa. Sukupuolesta tai sen puutteesta riippumatta, jokainen haluaa tulla kohdatuiksi omana itsenään. Vuorovaikutuksessa oleellista on se, että on valmis luopumaan vääristä oletuksista toista kohtaan. Demarinaisena tasa-arvolupaukseni on kunnioittaa ja katsoa silmiin ihmistä – sukupuolista riippumatta, sanoo Demarinaisten toiminnanjohtaja Mertsi Vuohelainen.

Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä 19.3.2019