Toiminta

1.5.2011 Pia Viitanen: Hankintalaki ja hätäkeskuspäätös uuteen käsittelyyn

Vappuna Tampereella ja Nokialla puhunut SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Viitanen vahvistaisi julkisia palveluja. Hän ottaisi myös hätäkeskuspäätöksen uudelleen valmisteltavaksi.

Viitasen mukaan vanhusten palveluja on parannettava säätämällä pitkään odotettu vanhuspalvelulaki ja julkisen terveydenhuollon asemaa on vahvistettava. Myös lasten palveluista on pidettävä huolta:

– uhkaava koulujen eriarvoistuminen on pysäytettävä. Kunnia-asiana on oltava se, että jokainen lapsi saa hyvän koulutuksen vanhempien rahapussiin katsomatta.

Viitanen puuttui myös kilpailuttamisen ongelmiin. Hänen mielestään nyt esimerkiksi sosiaalipalvelujen kilpailuttamismekanismi ei toimi ihmisen kannalta oikealla tavalla.

– Liian usein näemme esimerkkejä epäonnistuneista palvelujen kilpailutuksista esimerkiksi sosiaalipalvelujen osalta. Vaikka laatukriteerien tärkeydestä kilpailutuksessa puhutaan, tosiasiassa raha ja hinta nousevat liian usein kuninkaaksi. Silloin asiakas, esimerkiksi vanhus tai vammainen ihminen, joutuu ”tavaran” asemaan.

Viitasen mukaan kilpailulainsäädäntöä ja hankintalakia on uudistettava siten, että sosiaali- ja terveyspoliittiset näkökulmat asetetaan etusijalle.

– Tällä hetkellä Suomessa on EU-maiden tiukin hankintalaki. Se on johtanut siihen, että kilpailupoliittiset periaatteet korostuvat ja käytännössä hankintalailla luodaan sosiaalipolitiikkaa varsinaisen sosiaalilainsäädännön sijaan.

HÄTÄKESKUSPÄÄTÖS ARVIOITAVA UUDELLEEN

Viitanen otti puheissaan Tampereella ja Nokialla esille myös paljon puhututtaneen hätäkeskusuudistuksen.

Hänen mukaansa väärille raiteille ajautunut hätäkeskusuudistus on otettava esille hallitusneuvotteluissa.

– hallitusneuvotteluissa on lähdettävä siitä, että epäonnistunut hätäkeskusuudistus arvioidaan nopeasti turvallisuuden ja aluerakenteen osalta uudelleen ja nykyiset hätäkeskukset säilytetään. 

Viitasen mukaan hätäkeskusuudistukseen sisältyy riskejä kansalaisten turvallisuuden, tietojärjestelmien toimivuuden, viranomaisyhteistyön onnistumisen, työvoiman saatavuuden ja jaksamisen sekä toimitilojen järkevän käytön kannalta.SDP:n varapuheenjohtaja Pia Viitanen Tampereella ja Nokialla
Lisätietoja: SDP:n varapuheenjohtaja Pia Viitanen p. 050 511 3039