Toiminta

1.6.2010 Feminismille on aina tarvetta

Meitä demarinaisia kiinnosti Joensuun puoluekokouksessa mikäs muu kuin feminismi ja tasa-arvo. Menimme tapamme mukaan suoraan asiaan ja kyselimme vastaantulijoilta: ”Mitä tasa-arvo ja feminismi Sinulle tarkoittaa? Onko nyky-yhteiskunnassa vielä kysyntää feminismille?”

Ja tällaisia vastauksia saimme:

Marika Rimmi, Joensuu
”Tasa-arvo tarkoittaa minulle sitä, että kaikilla on yhtäläiset oikeudet. Feminismi on muutakin kuin naisten asioiden ajamista, se on tasa-arvoistamista. Feminismille on aina tarvetta, sillä ihmiset elävät epätasa-arvoisessa maailmassa.”

 Eeva Tesonen, Joensuu, lapsenlapsi Mikael
”Tasa-arvoa on se, ettei eritellä naisten ja miesten töitä. Tämä ei valitettavasti toteudu Suomessa. Sen vuoksi feminismille on vielä kova tarve. Feminismi mielestäni ajaa töiden tasapäistämisä, että enää ei eritellä töitä sukupuolen mukaan.”

Tiisa Vanninen ja tytär Iisa, Joensuu, terveiset demarinaisille:
”Haluan isille oikeuksia. Isät on ajettu nurkkaan ja heiltä on kukistettu tarmo taistella oikeudestaan omaan lapseensa. Lapsella tulee olla oikeus molempiin vanhempiin. On liikaa näitä tapauksia, joissa lapset on huoltajuuskiistoissa annettu äidille, vaikka isä olisi ollut parempi valinta lasten kannalta. Tämä tulee muuttaa. Lasten hyvinvointi tulee olla etusijalla. Tarvitsemme tasa-arvoa sukupuolten välillä. Feminismi ei ole vain naisten asioiden ajamista, vaan ihmisten asioiden ajamista. En halua tasa-arvosta sosiaaliluokka enkä sukupuoli kysymystä.”

Olli- Pekka Koljonen, Booris-verkoston luoja:
”Feminismi tarkoittaa tasa-arvoa, sukupuoliroolien murtamista. Feminismille on tarvetta ja sitä tulee tavoitella. Feminismin suurin haaste tänä päivänä on työelämän asiat. Koen, että Booriksella on suuri mahdollisuus vaikuttaa. Tasa-arvosta miesten näkökulmasta pitää pystyä puhua. Ei nollasummapeliä vaan valtavirtaistumista.”

Teksti: Venla Vuohelainen